• Rejony wyborcze

K9.REJ-001 Słupsk, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny – lekarze

K9.REJ-002 Słupsk, miasto i powiat – lekarze

K9.REJ-003 Słupsk, miasto i powiat – lekarze seniorzy

K9.REJ-004 Lębork, miasto i powiat – lekarze

K9.REJ-005 Bytów, miasto i powiat – lekarze

K9.REJ-006 Człuchów, miasto i powiat – lekarze

K9.REJ-007 Słupsk miasto i powiat – lekarze dentyści

K9.REJ-008 Lębork miasto i powiat – lekarze dentyści

K9.REJ-009 Bytów i Człuchów miasta i powiat – lekarze dentyści

K9.REJ-010 Elbląg miasto i powiat, Braniewo miasto i powiat, Pasłęk miasto i gmina – lekarze i lekarze seniorzy

K9.REJ-011 Malbork miasto i powiat, Nowy Dwór Gdański miasto i powiat – lekarze i lekarze seniorzy

K9.REJ-012 Kwidzyn miasto i powiat, Sztum miasto i powiat, Prabuty miasto i gmina – lekarze i lekarze seniorzy

K9.REJ-013 Delegatura Elbląska OIL w Gdańsku – lekarze dentyści i lekarze dentyści seniorzy

K9.REJ-014 Seniorzy lekarze 1 A-K

K9.REJ-015 Seniorzy lekarze 2 L-Z

K9.REJ-016 Seniorzy lekarze dentyści

K9.REJ-017 Rejon administracyjny (POW NFZ, PPIS , WIS, PCZP, Dep. Zdr. U MArsz., ZUS, RCKiK)

K9.REJ-018 7 Szpital Mar. Woj. z Przych. SPZOZ, Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego, Gdańsk- lekarze

K9.REJ-019 Copernicus, Szpital św. Wojciecha, Gdańsk – lekarze

K9.REJ-020 Copernicus, Szpital im. Mikołaja Kopernika, Gdańsk – lekarze

K9.REJ-021 Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Gdańsk – lekarze

K9.REJ-022 Nadmorskie Centrum Medyczne sp. z o.o., Gdańsk – lekarze

K9.REJ-023 NZOZ Centrum Medyczne Zaspa-Mickiewicza-Brzeźno-Suchanino – lekarze

K9.REJ-024 GUMED Collegium Biomedicum, Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Medycyny Społecznej

K9.REJ-025 UCK – Specjalności zabiegowe

K9.REJ-026 UCK – Specjalności niezabiegowe

K9.REJ-027 Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej – lekarze

K9.REJ-028 UCS – lekarze dentyści oraz STS

K9.REJ-029 Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, Szpital św. Wincentego a Paulo – lekarze

K9.REJ-030 Szpitale Wojewódzkie w Gdyni, Szpital Morski im. PCK – lekarze

K9.REJ-031 Chojnice, powiat chojnicki – lekarze

K9.REJ-032 Chojnice, Kościerzyna, powiaty chojnicki i kościerski – lekarze dentyści

K9.REJ-033 Powiat gdański – lekarze

K9.REJ-034 Powiat gdański, Tczew i powiat tczewski – lekarze dentyści

K9.REJ-035 Kartuzy, powiat kartuski – lekarze

K9.REJ-036 Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia

K9.REJ-037 Kartuzy, powiat kartuski – lekarze dentyści

K9.REJ-038 Kościerzyna, powiat kościerski – lekarze

K9.REJ-039 Puck, powiat pucki – lekarze

K9.REJ-040 Puck, Wejherowo, powiat pucki i wejherowski – lekarze dentyści

K9.REJ-041 Starogard Gdański, powiat starogardzki – lekarze

K9.REJ-042 Starogard Gdański, powiat starogardzki – lekarze dentyści

K9.REJ-043 Sopot – lekarze

K9.REJ-044 Sopot – lekarze dentyści

K9.REJ-045 Tczew, powiat tczewski – lekarze

K9.REJ-046 Wejherowo – Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy – lekarze

K9.REJ-047 Wejherowo, powiat wejherowski – lekarze

K9.REJ-048 NZOZy Gdynia, praktyki lekarskie – lekarze

K9.REJ-049 NZOZy Gdańsk, praktyki lekarskie – lekarze 1

K9.REJ-050 NZOZy Gdańsk, praktyki lekarskie – lekarze 2

K9.REJ-051 Praktyki lekarskie w Gdyni – lekarze dentyści 1

K9.REJ-052 Praktyki lekarskie w Gdyni – lekarze dentyści 2

K9.REJ-053 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 1

K9.REJ-054 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 2

K9.REJ-055 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 3

K9.REJ-056 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 4

K9.REJ-057 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 5

K9.REJ-058 Praktyki lekarskie w Gdańsku – lekarze dentyści 6

K9.REJ-059 Grupa lekarzy – Seniorzy

K9.REJ-060 Grupa lekarzy dentystów – Seniorzy

K9.REJ-061 Lekarze nie umieszczeni na listach innych rejonów wyborczych

K9.REJ-062 Lekarze dentyści nie umieszczeni na listach innych rejonów wyborczych

K9.REJ-063 Młodzi Lekarze – PWZ 2016

K9.REJ-064 Młodzi Lekarze – PWZ 2017

K9.REJ-065 Młodzi Lekarze – PWZ 2018

K9.REJ-066 Młodzi Lekarze – PWZ 2019

K9.REJ-067 Młodzi Lekarze – PWZ 2020

K9.REJ-068 Lekarze stażyści

K9.REJ-069 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2016

K9.REJ-070 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2017

K9.REJ-071 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2018

K9.REJ-072 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2019

K9.REJ-073 Młodzi Lekarze dentyści – PWZ 2020

K9.REJ-074 Lekarze dentyści stażyści

RADA 41-21 zał do uchw podział izby na rejony

OKW uchwała 4 imienne listy rejonów

 

 

  • Wybory do organów okręgowych izb lekarskich kadencji IX

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku informuje, że przygotowania do wyborów delegatów na okręgowe zjazdy lekarzy oraz do innych organów okręgowych izb lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej IX kadencji weszły w kolejną fazę przygotowań.

Nadchodzący tydzień pozwoli zakończyć tworzenie imiennych list rejonów wyborczych – w braku przeszkód uchwała w tej sprawie zostanie podjęta przez Okręgową Komisję Wyborczą w dniu 29 kwietnia 2021r.

Niezwłocznie po tej dacie listy rejonów zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej naszej Izby, wyłożone do wglądu w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, a także zostaną Państwo indywidualnie poinformowani o wpisie na listę danego rejonu.

Kolejne 30 dni po opublikowaniu list rejonów w BIP będą przeznaczone na umożliwienie Państwu przenoszenia się pomiędzy rejonami. Ewentualna zmiana rejonu będzie możliwa w drodze indywidualnie składanych wniosków.

Dalsze etapy prac wyborczych przedstawiają się następująco:

1) ostateczne ustalenie listy członków rejonu wyborczego i liczby mandatów na okręgowy zjazd lekarzy, rozpatrywanie wniosków o przeniesienie na listę innego rejonu – do końca maja/początku czerwca 2021r.,

2) etap wyłaniania kandydatów w rejonach – daty graniczne podamy już wkrótce

– Okręgowa Komisja Wyborcza ogłosi w PMLu oraz w BIP informacji o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów w rejonach wyborczych,

– kandydaci mogą być zgłaszania przez członków rejonów wyborczych,

– Okręgowa Komisja Wyborcza podejmie uchwałę ustalającą listy kandydatów w rejonach;

3) głosowania w rejonach wyborczych – najpóźniej do 30 listopada 2021r.,

4) ogłoszenie wyników wyborów – najpóźniej do 15 grudnia 2021r.,

5) rozpatrywanie protestów wyborczych – najpóźniej do 15 stycznia 2022r.,

6) kolejne tury wyborów (gdy konieczne) – najpóźniej do 15 stycznia 2022r.,

7) zwołanie sprawozdawczo-wyborczego okręgowego zjazdu lekarzy – wybory do pozostałych organów – najpóźniej do 31 marca 2022 roku,

8) zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy – najpóźniej do 31 maja 2022 roku;

Jednocześnie w związku z najbliższymi etapami prac poniżej przedstawiamy Państwu kilka najważniejszych informacji z tym związanych:

Minimalna liczebność rejonu wyborczego została ustalona uchwałą nr 9/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021r.na 40 osób, a maksymalna na 800 osób.

Przy ewentualnym rozważaniu zgłaszania kandydatur proszę mieć na uwadze, że współczynnik wyborczy został ustalony ww. uchwałą na 1:40 – oznacza to, że 40 osób może wskazać 1 delegata. Jeżeli w wyniku podzielenia ogólnej liczby członków rejonu przez 40 reszta z dzielenia jest większa niż 0.5 rejon taki jest upoważniony do wyboru dodatkowego kandydata.

Przykładowo:

rejon liczący 59 osób (40 + 19) jest uprawniony do wyboru 1 delegata ze wszystkich zgłoszonych w tym rejonie kandydatów, ale już rejon liczący 61 osób (40 + 21) może wybrać 2 delegatów;

Wobec trwających prac zachęcamy Państwa do zapoznania się listami rejonów wyborczych ustalonymi dla obecnej kadencji – zostaną one opublikowane na głównej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – oraz weryfikację ich aktualności.

Wzór wniosku o przeniesienie do innego rejonu wyborczego – WNIOSEK O PRZENIESIENIE DO INNEGO REJONU WYBORCZEGO 

Wzór wniosku zgłoszenia kandydata – KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA OZL 

O kolejnych etapach wyborów będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

  • Uchwała nr 41/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 22 kwietnia 2021r.

w sprawie podziału izby na rejony wyborcze

 OKW uchwala podział izby na rejony

OKW zał do uchw podział na rejony

 

  • Uchwała nr 9/21/Rd Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2021r.

w sprawie liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego

 OKW uchwała współczynnik wyborczy 2022-26

 

  • Koniec terminu składania wniosków o utworzenie rejonu wyborczego

W dniu 21 kwietnia b.r. mija termin na składanie wniosków o utworzenie rejonu wyborczego na wniosek grupy lekarzy.  Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie organizowania wyborów na delegatów oraz do organów i stanowiska w tych organach na kolejną kadencję 2022-2026.

Wielokrotnie informowaliśmy Państwa, że istnieje możliwość utworzenia rejonu na wniosek grupy zainteresowanych lekarzy lub lekarzy dentystów.

Zgodnie z regulaminem wyborczym wniosek o utworzenie swojego rejonu może złożyć grupa lekarzy, grupa lekarzy dentystów lub grupa lekarzy i lekarzy dentystów (rejon mieszany) – członków tej samej delegatury lub obszaru izby (§ 13 pkt 8 regulaminu wyborczego).

Termin na składanie takich wniosków mija już w najbliższą środę!

Przypominamy, że minimalna liczba osób tworzących dany rejon wynosi 40. W załączeniu przestawiamy również wzór wniosku o utworzenie rejonu zaznaczając, że wniosek ten musi być złożony pisemne.

Wniosek o rejon

Przewodniczący OKW

dr n. med. Roman Budziński

Możliwość komentowania została wyłączona.