Trwają wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarski IX kadencji samorządu lekarskiego (2022–2026). Niestety nie we wszystkich okręgach wybór będzie możliwy: w jednym z rejonów lekarzy seniorów, w rejonie Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, w dwóch rejonach praktyk lekarzy dentystów oraz w trzech okręgach młodych lekarzy dentystów nie zgłoszono ani jednego kandydata. Bardzo trudno zrozumieć dlaczego… Szczęśliwie to tylko osiem z siedemdziesięciu czterech rejonów wyborczych naszej Izby. W pozostałych 66 rejonach wyborczych, kiedy szanowne Czytelniczki i Czytelnicy czytają ten tekst, wybory już się rozpoczęły. Głosowanie jest proste. Każda i każdy z nas otrzyma na adres domowy (ten, który mamy obowiązek aktualizować w Rejestrze Lekarskim) list z kartą do głosowania. Po jej otwarciu zobaczymy kartę do głosowania z alfabetyczną listą Koleżanek i Kolegów kandydujących z naszego szpitala, powiatu, miasta czy dzielnicy. Na osobnej kartce będzie instrukcja głosowania. Należy zwrócić uwagę, ilu delegatów z naszego rejonu możemy wskazać, stawiając przy ich nazwisku krzyżyk. Tak jak w wyborach do sejmu – wskazanie większej niż dopuszczalna liczby delegatów spowoduje, że głos będzie nieważny. Kartę wyborczą po postawieniu krzyżyków przy wybranych nazwiskach należy włożyć do białej, nieoznakowanej koperty, a następnie do większej koperty zaadresowanej już i opłaconej, którą wrzucamy do najbliższej skrzynki pocztowej. Przesyłka ta trafi do Komisji Wyborczej w naszej Izbie. W dniu i w terminie wyborów biała nieoznakowana koperta zostanie komisyjnie wyjęta i wrzucona do urny wyborczej razem z identycznymi, anonimowymi głosami tych z nas, którzy są bardzo przywiązani do idei osobistego oddawania głosów. Osobiście można oddać głos, przychodząc w czasie wyborów do lokalu wyborczego – wszystkie te informacje są zawarte w instrukcji. Praktycznie jednak większość głosów oddajemy korespondencyjnie – jest to łatwiejsze i naprawdę nie zajmuje dużo czasu. DLACZEGO TRZEBA ZAGŁOSOWAĆ? Wybrani przez nas Delegaci przyjadą w marcu 2022 roku do Gdańska na Okręgowy Zjazd Lekarski. Wybiorą spośród siebie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, zespół Sądu Lekarskiego i Zastępców Rzecznika, Okręgową Komisję Rewizyjną oraz oczywiście Okręgową Radę Lekarską. Czy będziemy mieli w nadchodzącej kadencji powody do dumy i radości z działań naszej Izby, czy przeciwnie – do narzekań, zależy od naszych „krzyżyków” postawionych na karcie wyborczej. Wyzwań w najbliższych czterech latach nam nie zabraknie. Zaczynając od olbrzymich i narastających problemów w systemie ochronie zdrowia, walki o nasze lekarskie sprawy, obrony lekarzy narażanych na szykany. Będzie też potrzebny cały zespół ludzi opiniujących tworzone w tempie karabinu maszynowego akty prawne, których obecnie nie ma komu nawet przeczytać. Na przykład same tylko ustawy okołocovidowe liczyły sobie kilkaset stron, a nawet pobieżna ich lektura ujawniała wiele niezgodności zarówno wewnętrznych, jak i z już istniejącymi aktami prawnymi. Trzeba będzie rozwiązać poważny problem rosnącej liczby lekarzy spoza Unii Europejskiej, którzy na podstawie zgód Ministra Zdrowia rozpoczęli już pracę w Polsce (teoretycznie tylko na czas stanu epidemicznego) z pogwałceniem unijnych uzgodnień o ujednoliconych programach studiów i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy w Unii Europejskiej. Jeżeli skala dopuszczania do pracy lekarzy spoza Unii Europejskiej wzrośnie, a z chwilą zniesienia stanu epidemii przepisy ministerialne zostaną utrzymane może okazać się, że nasz kraj wypadnie z Unii pod względem lekarskim – to znaczy dyplomy naszych uczelni trzeba będzie nostryfikować w innych krajach europejskich, a specjalizacje w ościennych krajach robić od nowa. Będzie więc o co walczyć. Na terenie naszej Izby najpoważniejszym zadaniem nadchodzącej kadencji będzie budowa Ośrodka Kształcenia Lekarzy. Projekt budowlany jest już gotowy, trwają konieczne uzgodnienia administracyjne, a w 2022 roku prawdopodobnie ruszy już budowa. Za dwa lub trzy lata każda i każdy z nas będzie współwłaścicielem około jednej dziesiątej promila (jak wynika z liczebności naszej Izby) bardzo nowoczesnego ośrodka dydaktycznego, z którego wszyscy będziemy korzystać. Kolejnym poważnym zadaniem jest dalsza informatyzacja naszej Izby: po budowie sieci, ujednoliceniu hardware i łączności przychodzi czas na rozbudowę strony internetowej. Powinna ona poza rolą informacyjną, rolą narzędzia do zasięgania porad prawnych czy wykupu polisy ubezpieczeniowej pełnić też funkcję portalu służącego do załatwiania większości spraw, które musimy w Izbie prowadzić, oraz narzędzia wspomagającego edukację i administrowanie szkoleniami. Ważne jest też, abyśmy w naszej Izbie kontynuowali działania prowadzone od wielu lat: działania edukacyjne, wspomaganie szkoleń, specjalizacji i doktoratów, pomoc prawną w sprawach zawodowych, pomoc socjalną, działania edukacyjne, wspomaganie konferencji, opiekę nad seniorami. Powinna dalej rozwijać się działalność opiniotwórcza, wydawnicza i budująca humanistyczną refleksję nieodłącznie związaną z naszymi zawodami, która jest już swoistym znakiem rozpoznawczym gdańskiej Izby na tle całego kraju. Wspaniale rozwijały się w naszej Izbie działania dające wytchnienie i integrujące nasze środowisko: przez organizację licznych i różnorodnych imprez sportowych dla lekarzy oraz coraz ambitniejsze działania podejmowane przez Komisję Kultury. Baza materialna naszej Izby wzbogaciła się w obecnej kadencji o zupełnie nowe, przestronne i nowoczesne biuro Delegatury Słupskiej. W poprzedniej, siódmej kadencji wybudowaliśmy nowoczesne biuro w prestiżowej lokalizacji dla Delegatury Elbląskiej, cieszymy się, że teraz również i Delegatura Słupska ma porządną siedzibę służącą Koleżankom i Kolegom z tego rejonu. Mamy nadzieję, że w nadchodzącej kadencji znajdzie się choć kilku Delegatów z Chojnic i okolicy, którzy wspomogą budowę kolejnej placówki naszej Izby w tym oddalonym od Gdańska rejonie, co ułatwi załatwianie spraw, ale i stworzy podstawy do integracji środowisk lekarskich z południowych rubieży terenu naszej Izby, wspomagania prawnego i edukacyjnego. Niepisaną tradycją naszej Izby jest od jej początku w 1989 roku dominacja ducha społecznej pracy i opartej na szacunku współpracy dla dobra wspólnego. Oczywiście najbardziej zaangażowane osoby odbierały comiesięczne diety lub wynagrodzenia jako rekompensatę za poświęcony czas, ale nigdy nie było to źródłem istotnych (w porównaniu z działalnością zawodową) dochodów. Przez 32 lata trwania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku udało się utrzymać tę trochę purytańską zasadę szacunku dla każdej złotówki wpłaconej przez nas wszystkich w formie składek. Uważam, że w działalności naszego samorządu jest ona, obok pełnej transparentności działań, fundamentem zaufania do naszej zawodowej korporacji. Mam przekonanie, że również w nadchodzącej kadencji poczucie przyzwoitości będzie współgrało z kreatywnością, a pracowitość – z satysfakcją ze wspólnie tworzonych dzieł. Wszystko to może się spełnić, jeżeli – Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego – z rozwagą i odpowiedzialnością postawisz krzyżyki na karcie wyborczej. Pozostając z wyrazami szacunku i nadzieją na naszą obywatelską odpowiedzialność, Roman Budziński, przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej VIII kadencji. Fot. Pixabay

Możliwość komentowania została wyłączona.