Nz. Teresa Dulna-Wypych

Wspomnienie o Teresie Dulnej-Wypych 

Doktor Teresę Dulną-Wypych poznałam w 1992 r. Zaczynałam wówczas specjalizację z parodontologii w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Gdańsku. Pani Doktor zgodziła się zostać kierownikiem mojej specjalizacji. Przez kolejne trzy lata, raz w tygodniu, jeździłam do kierowanej przez Nią Poradni Parodontologicznej. Obserwowałam Ją i uczyłam się od Niej. Utkwiło mi w pamięci, że była bardzo sumienna w pracy, konkretna i zasadnicza. Wymagała wiele od innych, ale jeszcze więcej od siebie. Jej rozległa wiedza, także ogólnomedyczna, powodowała iż diagnozy stawiane przez Panią Doktor okazywały się bardzo trafne. Odnosiło się to również do chorób rzadko spotykanych w praktyce dentystycznej. Pamiętam, ile serca wkładała w pracę ze stażystami. W trakcie przygotowań do egzaminu specjalistycznego poświęciła mi bardzo dużo czasu. Miałam również honor być gościem w Jej domu. Po zdaniu egzaminu podziękowałam Pani Doktor za wysiłek, jaki włożyła w poszerzenie listy lekarzy o kolejnego specjalistę parodontologa. Doktor Teresa Dulna-Wypych nauczyła mnie także czegoś więcej. Nauczyła mnie dostrzegać przede wszystkim człowieka, a w nim dopiero pacjenta. W mojej pamięci pozostanie ciepłą, miłą i zawsze gotową do podzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem starszą koleżanką.

Katarzyna Maria Schultz

 

Teresa Dulna-Wypych urodziła się 18 lipca 1934 roku w Gdyni. Uczęszczała do Prywatnego Gimnazjum i Liceum Sióstr Urszulanek w Gdyni, w 1951 roku zdała maturę. Przez dwa lata nie dostała się na studia, jak informowano z powodu braku miejsc. Jako siedemnastolatka podjęła pracę w Ruchomych Ambulansach Dentystycznych w Gdańsku w charakterze pomocy dentystycznej i “zarabiała” punkty na studia, których brakowało jej z powodu nieodpowiedniego pochodzenia, matury w liceum Sióstr Urszulanek i braku przynależności do ówczesnych organizacji młodzieżowych. W roku 1953 dostałą się na Wydział Lekarski Oddziału Stomatologicznego w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

W drugiej połowie czwartego roku studiów przeniosła się do AMG w Gdańsku, dyplom uzyskała w lipcu 1959 roku, w styczniu 1960 podjęła pracę ponownie w Wojewódzkich Ruchomych Ambulansach Dentystycznych już jako lekarz dentysta. Praca polegała na planowym leczeniu dzieci szkolnych na wsi i zgłaszających się pacjentów dorosłych. Zmiana  stacjonowania takiej placówki następowała co trzy do sześciu miesięcy. Praca i pobyt w nich odbywał się w trudnych i prymitywnych warunkach. Między 1969 -70 rokiem Ruchome Ambulanse uległy likwidacji, a w to miejsce powstał zalążek Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej z działem metodyczno- organizacyjnym, w którym została zatrudniona jako inspektor ds higieny szkolnej. Do jej zadań należała organizacja, opracowanie i wdrożenie w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia o Opieki Społecznej planowego leczenia w szkołach, nadzór i organizacja szkoleń lekarzy dentystów i średniego personelu w woj. gdańskim. Po roku 1972 przyjęła funkcję inspektora ds. stomatologii w przemyśle. 

W 1974  roku została otwarta Wojewódzka Przychodnia ze specjalistycznymi gabinetami i Teresa Dulna-Wypych objęła prowadzenie specjalistycznej poradni periodontologicznej. W tym też roku zyskała II stopień w zakresie stomatologii zachowawczej i rozpoczęła dalszą specjalizację w trybie trzyletnim, uzyskując w 1978 roku podspecjalność w zakresie periodontologii pod kierownictwem prof. Z. Jańczuka. Poradnią kierowała do 2000 roku. W tym czasie prowadziła leczenie i konsultacje pacjentów skierowanych przez poradnie specjalistyczne i terenowe, staże cząstkowe lekarzy przystępujących do specjalizacji oraz organizowała i brała czynny udział w kursach szkoleniowych dotyczących periodontologii. Jako kierownik specjalizacji przeszkoliła jedenastu lekarzy stomatologów i doprowadziła do uzyskania przez tych lekarzy specjalizacji drugiego stopnia z perodontologii.

Ponadto przez kilkanaście ostatnich lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora WSP. W 2000 roku przeszła na emeryturę i w niepełnym wymiarze godzin współpracowała z Kliniką Implantologii Stomatologicznej. Zmarła 31 października 2018 roku.        

Możliwość komentowania została wyłączona.