#DawkaWsparcia.org to nazwa inicjatywy stworzonej przez polskich przedsiębiorców (prowadzących małe i średnie przedsiębiorstwa), którzy zdecydowali że chcą włączyć się w niesienie pomocy i wsparcia polskim lekarzom i pracownikom medycznym podczas pandemii COVID-19. Trudne warunki pracy – brak maseczek, odzieży ochronnej, zmęczenie, lęk, stres, presja społeczna – powodują, że pracownicy ochrony zdrowia znaleźli się w grupie szczególnie narażonej na depresję i wystąpienie zespołu wypalenia zawodowego.   

 

 

Zanim polscy przedsiębiorcy uruchomili telefon wsparcia dla lekarzy i pozostałych pracowników ochrony zdrowia, wcześniej pozyskali psychologów, terapeutów, coachów i osoby z doświadczeniem w interwencji kryzysowej, którzy po drugiej stronie telefonu udzielą porad przedstawicielom środowiska medycznego potrzebującym wsparcia psychologicznego.  Porad udzielają specjaliści starannie zweryfikowani przez koordynatorów akcji. 

-Mało lekarzy dzwoni, są zbyt zajęci walką z covid – mówi Marcin Kapustka. – Po pracy, dyżurach potrzebują przede wszystkim odpoczynku, nie mają też chyba czasu. Ale wsparcia szukają pielęgniarki, pielęgniarze, ich rodziny. Mają swoje problemy, stresy, trudne decyzje do podjęcia: czy zostać w domu i narazić rodzinę, czy może się wyprowadzić. Mamy wiele telefonów z pytaniami, o to czy z tego wsparcia telefonicznego można korzystać. I tak dzwonią do nas pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej, nauczyciele, słowem osoby w różny sposób dotknięte przez COVID-19. Nasza akcja okazała się inicjatywą skupiającą ludzi z ogromną dawką pozytywnej energii, chcących pomagać, angażujących się. To jest fantastyczne. 

#DawkaWsparcia.org to też platforma, w ramach której szpitale mogą zgłosić zapotrzebowanie na brakujące wyposażenie, a darczyńcy zaoferować bezpłatną pomoc, np przekazać maseczki, odzież ochronną lub niezbędny sprzęt IT.

Oprócz linii telewsparcia 800 012 006 i rejestracji potrzeb przedsiębiorcy uruchamiają produkcję przyłbic dla szpitali, czy profesjonalnych fartuchów wielokrotnych barierowych, które są w trakcie certyfikacji, a pierwsze egzemplarze są już wysyłane do testów przez dyrektorów szpitali.

Jak mówi Marcin Kapustka, współtwórca #DawkiWsparcia potrzeby szpitali, szczególnie tych jednoimiennych, przeznaczonych do obsługi pacjentów z COVID-19, są tak duże, że trzeba było uruchomić portal publikujący ich zapotrzebowanie, żeby sprawnie skontaktować je z dostawcami i darczyńcami.

Informacje na temat inicjatywy #DawkaWsparcia znajdują się na stronie internetowej: www.dawkawsparcia.org i na profilu inicjatywy na Facebooku.

opr. AK

Możliwość komentowania została wyłączona.