Uwaga!

Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji Praktyk, w związku z pojawiającymi się problemami technicznymi dotyczącymi składania elektronicznych sprawozdań w systemie BDO,  prosi lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają problem ze złożeniem rocznego sprawozdania o kontakt pod adresem mailowym: komisjapraktyk@oilgdansk.pl

Informujemy też, że w związku z obowiązkiem lekarzy i lekarzy dentystów do przedłożenia w elektronicznym systemie BDO rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami do 31 października 2020 roku Urząd Marszałkowski w Gdańsku wysyła do lekarzy i lekarzy dentystów z Pomorza, którzy złożyli sprawozdanie w formie papierowej, wezwanie do przedłożenia sprawozdania w elektronicznym systemie BDO. 

 

 

Sprawozdania za 2019 r. w zakresie wytwarzanych odpadów i gospodarowaniu odpadami należy składać elektronicznie za pośrednictwem indywidualnego konta w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).  W związku z epidemią COVID-19, sprawozdanie za 2019 r. składa się do 31 października 2020 r.

 

INSTRUKCJE- krok po kroku – moduł sprawozdawczości

 

INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ I WYSŁAĆ SPRAWOZDANIE ROCZNE BDO

(Materiał opracowany przez Firmę MEDIPAL Wojciech Walkowski)

 

Potrzebne informacje:

Symbol PKD  86.21.Z   praktyka lekarska ogólna

                      86.22.Z   praktyka lekarska specjalistyczna

                      86.23.Z   praktyka dentystyczna

Kod opadu medycznego

18

Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną)

18 01

Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02*

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10*

Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80*

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82*

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02

Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02*

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05*

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

 

Objaśnienie:

* Odpadami niebezpiecznymi w katalogu odpadów są odpady oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki „*” przy kodzie rodzaju odpadów, chyba że mają zastosowanie przepisy art. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Wszelkie informacje i instrukcje dostępne są po adresem strony

www. bdo.mos.gov.pl

 

Infolinia BDO
22 34 04 050

Konsultanci są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 22:00

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon: 58 32-68-555

 

DLA  LEKARZY/LEKARZY DENTYSTÓW Z WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

https://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/23/urzad-marszalkowski-departamenty-biura-departament-ochrony-srodowiska.html

KONTAKT:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Magdalena Strugińska-Mincewicz , nr tel. 55/ 233 75 74 wew. 100 ( m. Elbląg, elbląski)

Jedna odpowiedź do “UWAGA! Zbliża się termin składania sprawozdań w rejestrze BDO”

  1. Ind. Spec. Prak.Lek. pisze:

    Dzien dobry,

    instrukcja wykonania sprawozdania z odpadów przekazana Izbie lekarskiej i wszystkim wytwórcom, przez firme ” Medipal” z Gdyni została rewelacyjne przez tę firmę przygotowana i opracowana. Dziękuję serdecznie za pomoc Janina Śramkiewicz