Od 1 maja 2017 roku został uruchomiony System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Jest to system teleinformatyczny wspomagający przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Instrukcja zgłoszenia Absolwenta do LEK/LDEK

Możliwość komentowania została wyłączona.