W związku z uruchomieniem nowego systemu SMK, a wraz z nim procesu wnioskowania o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, objętego centralnym naborem na specjalizację, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o szkoleniu. Szkolenie dedykowane jest głównie dla lekarzy i lekarzy dentystów wnioskujących o rozpoczęcie specjalizacji i zaplanowane zostało w trzech terminach:

 25.08.2022 r. godzina 11:00,
 30.08.2022 r. godzina 11:00,
 15.09.2022 r. godzina 11:00

Na stronie CeZ prowadzony jest proces rekrutacji na przedmiotowe szkolenie wraz z przekazaniem uczestnikom linku uprawniającego do udziału w szkoleniu. Na stronie internetowej CeZ zostały zamieszczone informacje o szkoleniu wraz z formularzami rejestracyjnymi.

Możliwość komentowania została wyłączona.