Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2018-2022

Komisja Rewizyjna została powołana  decyzją Zjazdu Lekarzy  w 2018r na kadencję 2018-2022. Skład Komisji Rewizyjnej stanowili -Lek. med. Marek Bogdański/ Przewodniczący/ , lek. dent. Iwona Karczyńska /Wi-ce przewodnicząca/ lek. med. Wioletta Sosnowska/ Sekretarz/ lek. dent. Krzysztof Wasilewski i lek Damian Czatrowski /Członkowie/

Komisja Rewizyjna pełni rolę nadzorczą nad realizacją uchwał zjazdowych i kontrolę bieżącej gospodarki finansowej Izby, stąd wynikały  kilkukrotne spotkania z Prezesem IZBY, Skarbnikiem i niektórymi przewodniczącymi Komisji. Kontrolą  Komisja Rewizyjna objęła nową siedzibę Delegatury Słupskiej- nie stwierdzono nieprawidłowości. Wydatki były prawidłowo ewidencjonowane przez księgowość Izby.

Praca naszej Komisji skupiła się głównie nad kontrolą realizacji budowy Ośrodka Szkoleniowo-Naukowego, którego projekt został zatwierdzony przez Zjazd Lekarzy w 2018 roku. Komisja Rewizyjna stwierdziła że doszło do zmiany pierwotnego projektu tej inwestycji. Inicjatorem zmian projektowych był Prezes OIL Dariusz Kutella ( potwierdzeniem tego faktu są zapisy z posiedzenia Komisji Architektoniczno-Budowlanej z dnia 10.09.2020). Według  oceny Komisji Rewizyjnej sama zmiana projektu podniosła znacząco koszty budowy, a obecna sytuacja na rynku budowlanym winduje cenę do ponad 40 mln.  Przez cały okres kadencji Prezes utrzymywał, że Inwestycja zamknie się w kwocie uchwalonej przez Zjazd Lekarzy czyli ok 22 mln złotych.

Niestety z przykrością musimy przyznać że współpraca z Panem Prezesem Dariuszem Kutellą była trudna. Deprecjonował pracę i aktywność  członków Komisji Rewizyjnej. Nie ustosunkował się - do dnia dzisiejszego - do sprawy dyskredytowania w 2020 roku osoby Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez Prawnika zatrudnionego w Biurze Prawnym OIL. 

Mamy nadzieję że praca w kolejnej kadencji będzie przebiegała w atmosferze współpracy i zrozumienia.

Komisja Rewizyjna otrzymała budżet na bieżącą działalność  zakładkę  na stronie internetowej Izby  i adres e-mail ,gdzie możecie Koleżanki i Koledzy zapoznawać się z działalnością Komisji Rewizyjnej i kontaktować się z nami w razie potrzeby. Dziękujemy za to Radzie Okręgowej Izby  Lekarskiej w Gdańsku.

Wioletta Sosnowska

Sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018-2022

Możliwość komentowania została wyłączona.