Przedstawiamy pismo Prezesa OIL w Gdańsku do Prezesa Rady Ministrów dotyczące zapobieżenia odwołania Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Tomasza Augustyniaka.

Pismo dot. Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Tomasza Augustyniaka

Możliwość komentowania została wyłączona.