Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia zwrócił się do Prezesa NIL o wsparcie w związku z potrzebą pozyskiwania dodatkowych pracowników medycznych, którzy mogliby być kierowani do pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.

“Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaangażowanie samorządu w zachęcanie lekarzy do podejmowania takiego zatrudnienia. Proszę o przekazanie za pośrednictwem Okręgowych Izb wszystkim Członkom samorządu lekarskiego załączonych informacji na temat zasad kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, zatrudniania, wynagradzania, pokrywania kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz gwarancji należnych osobom kierowanym. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości informacja opisuje warunki formalne kierowania, wymienia wyłączenia i szczegółowo opisuje sposób wynagradzania i pokrywania kosztów związanych ze skierowaniem” – czytamy w piśmie przesłanym o NIL.

Minister Zdrowia do Prezesa NRL

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Możliwość komentowania została wyłączona.