Jaki rodzaj działalności leczniczej mam zarejestrować?

Zawieram umowę cywilno-prawną z PODMIOTEM LECZNICZYM (przychodnią, szpitalem) tzw. „praktyka kontraktowa”

(93)-indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym

(94)-indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w zakładzie leczniczym

Podmiot leczniczy jest odpowiedzialny za sprzęt, pomieszczenie, wyposażenie, odpady medyczne, dokumentację medyczną itp. Lekarz/lekarz dentysta jest podwykonawcą dla podmiotu leczniczego.

              Nie ma wpływu czy dany podmiot leczniczy  posiada  kontrakt z NFZ czy też nie.

              Każde miejsce, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne  należy zarejestrować.

Czy muszę posiadać pieczątkę firmową? W tego rodzaju działalności  lekarz posługuje się głównie swoją pieczątką imienną i pieczątką nagłówkową podmiotu leczniczego.

Pieczątka firmowa służy jedynie do wystawiania rachunków.

 

 

Podpisuję umowę współpracy (umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych) z inną INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĄ „praktyka stacjonarna”

(98)-indywidualna praktyka lekarska

(99)-indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska

Rejestrując ten rodzaj działalności musimy posiadać prawo do lokalu, w którym rejestrujemy swój gabinet.

Do rejestracji nie  jest wymagana decyzja Sanepidu, ale oczywiście lekarz/lekarz dentysta wskazując ten rodzaj działalności ponosi odpowiedzialność za sprzęt, pomieszczenie, wyposażenie.  Jeżeli lekarz/lekarz dentysta będzie wytwórcą odpadów medycznych zobowiązany jest do rejestracji dodatkowo w rejestrze BDO (baza wytwórców odpadów www.bdo.mos.gov.pl). W ramach  praktyki możemy udzielać świadczeń również w miejscu wezwania, ale poza podmiotami leczniczymi.

              Czy muszę posiadać pieczątkę z adresem gabinetu? W tym przypadku lekarz/ lekarz dentysta   

              jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej lub np.  wystawiania recept

              refundowanych zgodnie z miejscem udzielania świadczeń pacjentowi. Dane adresowe mogą       

              być  umieszczane w formie pieczątki lub nadruku (dot. każdego adresu gabinetu  z osobna).

 

 

Chcę zarejestrować praktykę w miejscu wezwania tzw. „wizyty domowe”

(95)-indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w  miejscu wezwania

(96)-indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie  w miejscu wezwania

Praktyka umożliwia doraźne udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania, ale poza podmiotem leczniczym. Taką praktykę rejestrujemy również w przypadku zawarcia umowy z firmą nie będąca podmiotem leczniczym np. towarzystwem ubezpieczeniowym, firmą zlecającą wykonanie badań (np. na koloniach, obozach)itp. lub  firmą zabezpieczającą medycznie imprezy masowe.

              Z  jakim adresem mam posiadać pieczątkę? Pieczątka działalności leczniczej w tym przypadku 

              powinna zawierać adres przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej.            

              Dane adresowe mogą  być  umieszczane w formie pieczątki lub nadruku.

 

 

Będę udzielać świadczeń jako spółka

(97)-praktyka grupowa

 Praktyka grupowa wymaga założenia spółki:

-spółki cywilnej,

-spółki partnerskiej lub

-spółki jawnej

             Wspólnikami praktyki grupowej mogą zostać  tylko lekarze lub lekarze dentyści.  

             Praktyka może być wykonywana tylko w formie stacjonarnej(gabinet).

             Praktyka grupowa nie jest jednoznaczna z prowadzeniem podmiotu leczniczego.

 
 

Możliwość komentowania została wyłączona.