Koleżanki i Koledzy

Aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała, iż z przyczyn oczywistych wiele gabinetów lekarskich i dentystycznych wstrzymało przyjęcia pacjentów w ramach prowadzonej działalności leczniczej. W ślad za podjętą decyzją Okręgowa Rada Lekarska otrzymała zawiadomienia dotyczące zawieszania udzielania świadczeń w gabinetach. Informacja ta zostanie dołączona do dokumentów praktyki, jednak w chwili obecnej złożone zawiadomienie nie ma konsekwencji prawnych i nie jest podstawą do otrzymania rekompensaty z tytułu poniesionych strat. Wszyscy oczekujemy działań systemowych, aby umożliwić dalsze funkcjonowanie naszych praktyk, ale kwestie ewentualnych rekompensat znajdują się dopiero na etapie pomysłów i projektów. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac legislacyjnych, jeżeli takie nastąpią na szczeblu rządowym.

Opinia prawna Adwokata Karola Kolankiewicza

 

Szanowni Państwo,

1.    W związku z epidemią wirusa SASR-CoV2 i wprowadzoną zasadą unikania bezpośrednich kontaktów niekoniecznych (social distancing), niektórzy lekarze i lekarze dentyści zdecydowali się zawiesić przyjmowanie pacjentów w swoich praktykach stacjonarnych i wyjazdowych, a część – przejść w tryb działalności dyżurowej (tylko przypadki nagłe). Wzór oświadczenia o takim fakcie opracowany przez Komisję Stomatologiczną NIL, który być może umożliwi wnioskowanie o różnego rodzaju rekompensaty z tytułu poniesionych strat finansowych w okresie epidemii znajduje się tutaj. Należy takie pismo przesłać do Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku. Część Koleżanek i Kolegów może również podjąć decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej, co zwalnia np. od płacenia ZUS, jednak rodzi szereg problemów: zawieszenie nie może trwać krócej niż 30 dni, wymaga zgłoszenia w CEIDG i RWPDL, są różnorakie konsekwencje prawno-podatkowe (które wymagają indywidualnej konsultacji z księgowością).

2.    Apelujemy o czasowe zawieszenie pracy zawodowej przez wszystkich pracujących w Praktykach Prywatnych lekarzy i lekarzy dentystów z grup ryzyka: powyżej 70 roku życia  lub obciążonych dodatkowymi przewlekłymi chorobami (patrz materiały informacyjne na stronie OIL w Gdańsku).

3.    Komisja Stomatologiczna Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku prosi lekarzy dentystów prowadzących swoje praktyki stacjonarne o wypełnienie prostej ankiety na stronie „O miejscu i trybie pracy w Praktykach Stomatologicznych”. Chcielibyśmy te dane opublikować i przesłać do samorządów miejskich i gminnych, aby w okresie epidemii chorzy potrzebując pilnej pomocy stomatologicznej wiedzieli gdzie mogą się udać.

Ewa Siewierska-Chomeniuk
Wiceprezes ORL w Gdańsku
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej

Wojciech Grabe
Przewodniczący Komisji Prywatnych Praktyk ORL w Gdańsku.

Możliwość komentowania została wyłączona.