Przypominamy, że 8 stycznia 2021 roku wchodzi w życie obowiązek wystawiania skierowań w postaci elektronicznej.

Katalog skierowań wystawianych w formie elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej od 8 stycznia 2021 roku definiuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 15.04.2019 roku:

  • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych,
  • leczenie szpitalne w szpitalu, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
  • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej (TK) finansowane ze środków publicznych oraz ze środków innych niż środki publiczne (prawo atomowe),
  • badania rezonansu magnetycznego (MR), badania endoskopowe przewodu pokarmowego oraz badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych

 

Inne skierowania, nieobjęte tym rozporządzeniem nie będą obowiązkowe w postaci elektronicznej pod 8.01.2021. Trwają prace legislacyjne nad włączeniem do katalogu e-skierowań także rehabilitacji oraz psychiatrii.

Zachęcamy do wcześniejszego uruchomienia nowej funkcjonalności. Terminy gotowości poszczególnych dostawców można znaleźć na stronie: https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-podmiotow-leczniczych/e-skierowanie

 

Jeśli ktoś nie posiada dedykowanego oprogramowania gabinetowego,  zachęcamy do korzystania z darmowego systemu: gabinet.gov.pl.

jak obsłużyć e-skierowanie w aplikacji gabinet.gov.pl – tu można zobaczyć instrukcję obsługi.

W razie pytań lub jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt pod adresem: e-skierowanie@cez.gov.pl lub e-skierowanie@csioz.gov.pl 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.