Biuro Prawne OIL w Gdańsku uprzejmie informuje, iż z dniem 1 października 2018 r. wchodzą w życie nowe wzory deklaracji wyboru stosowane w podstawowej opiece zdrowotnej: – świadczeniodawcy oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

– świadczeniodawcy oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej,

– świadczeniodawcy oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej,

– świadczeniodawcy oraz lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (deklaracja łączna).

Od tego dnia wszystkie nowe deklaracje wyboru mogą być przyjmowane wyłącznie z użyciem nowych wzorów.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2018r., poz. 1295)

adw. Damian Konieczny

Biuro Prawne OIL w Gdańsku

Możliwość komentowania została wyłączona.