W związku z nagminnym zgłaszaniem się do aptek w Chojnicach pacjentów z niewypełnionymi przez osoby uprawnione do wystawiania recept drukami na leki przeczyszczające przed kolonoskopią Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska zwraca się z uprzejmą prośbą przekazania Członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, zwłaszcza gastroenterologom, informacji o prawidłowo wypełnionych drukach recept. Brak danych pacjenta i osoby uprawnionej do wystawienia recepty oraz daty wystawienia recepty uniemożliwia realizację recepty i wydanie leku znajdującego się na wykazie leków wydawanych z apteki na podstawie recepty. Pacjenci narażeni są na konieczność ponownej wizyty u lekarza, a czasami jest to związane z niemożliwością rozpoczęcia stosowania leku w ustalonym terminie. Najczęściej spotykane są druki na CitraFleet, ale równie często spotykane były druki z Moviprepem.

Z upoważnienia Prezesa GORA Pana Michała Pietrzykowskiego,

z poważaniem,

Anna Kalicka

Kierownik biura GOIA

Możliwość komentowania została wyłączona.