W czwartek, 7 stycznia 2020 roku Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił, że wycofuje się z zalecenia ograniczenia udzielania świadczeń planowych. W komunikacie NFZ czytamy: Ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej, dotychczasowe zalecenia ograniczenia udzielania świadczeń planowych, wydane w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji COViD-19 oraz potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia, należy przyjąć za nieobowiązujące.

W sytuacji ograniczonej lub czasowo zawieszonej realizacji świadczeń wykonywanych planowo Centrala Funduszu zaleca wznowienie ich udzielania.

NFZ jednocześnie przypomina, że nadal obowiązuje zasada minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19. W każdym przypadku podjęcia decyzji o udzieleniu świadczenia planowego należy indywidualnie ocenić oraz wziąć pod uwagę uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów, uwzględniając także prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Komunikat NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wznowienie-realizacji-zabiegow-planowych,7896.html

Możliwość komentowania została wyłączona.