Lekarze i lekarze dentyści odebrali podczas uroczystości w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 17 listopada 2018 roku ważny dokument – Prawo Wykonywania Zawodu. To symboliczny i oficjalny początek drogi zawodowej lekarzy, dowód przynależności do samorządu lekarskiegiego. 

Na uroczystość wręczania lekarzom Prawa Wykonywania Zawodu, która od lat należy do ważniejszych wydarzeń w kalendarzu Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, przyszli młodzi lekarze z rodzinami, przedstawiciele izby lekarskiej i zaproszeni goście.

-Wszyscy powinniście być dumni, że dotarliście do momentu, w którym rozpoczniecie samodzielną działalność  zawodową – mówił młodym lekarzom Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku. – To znaczy w pełni będziecie odpowiadać za pacjenta, będzie spoczywać na was też odpowiedzialność prawna, etyczna i moralna. Część z Was pozostanie na uczelni, bedzie zdobywać kolejne szczeble kariery naukowej kształcąc następne pokolenia lekarzy. Niektórzy podpiszą umowy o pracę i zanurzą się w wir pracy z pacjenatmi, niektórzy otworzą praktyki indywidualne lub zbiorowe, inni zostaną pracodawcami. Część z Was osiągnąwszy odpowiednią wiedzę będzie ją przekazywać na kursach, szkoleniach i konferencjach. Wszystkim pomocą będzie służyć Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. 

Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (w środku) wręcza dyplom honorowego członka izby doktorowi Januszowi Józefowi Dobreckiemu. Fot. Wiesława Klemens

W 2018 roku prawo wykonywania zawodu uzyskało na terenie gdańskiej izby 295 lekarzy i lekarzy dentystów. Dołączyli do OIL w Gdańsku, która dziś liczy 12 600 lekarzy i lekarzy dentystów.
Jak przypomniał prezes Kutella  Izba prowadzi rejestr praktyk lekarskich, do zadań izby należy kształcenie podyplomowe lekarzy, opiniowanie aktów prawnych, występowanie w obronie i imieniu lekarzy. Izba świadczy też lekarzom pomoc prawną, ubezpieczeniową, finansową, pomaga w trudnych sytuacjach życiowych, ale też pilnuje, żeby ten zawód był wykonywany prawidłowo.

-To jest niezwykła, pasjonująca życiowa przygoda – mówił profesor Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. – Wspaniały etap życia, jeśli do zawodu lekarza podejdziecie z pasją. Z czasem przychodzi wiedza, doświadczenie, samodzielność, umiejętności i to wszystko jest po to, aby pacjentom nieść pomoc najlepszą, jaka jest możliwa. Nie ma większej satysfakcji i radości niż pewność, że to co robimy, ma sens i przekłada się na dobro człowieka. 

Paweł Orłowski marszałek woj. pomorskiego dodał, że dzień uzyskania PWZ jest dla lekarzy szczególny. 

-Można powiedzieć, że w tym momencie kończy się symbolicznie czas nauki, a zaczyna czas pracy – powiedział Paweł Orłowski. – Ale to nie byłoby prawdą, zaczyna się czas pracy, ale czas nauki się nie kończy. Ten prestiżowy zawód wymaga doskonalenia się przez całe życie. Chcę podziękować Wam za trud i wyrzeczenia, podziękować też  wszystkim którzy państwa edukowali.

Najlepiej zdali LEK i LDEK. Nagrodzeni Piotr Miszta i Natalia Drogosz. Fot. Wiesława Klemens  

Uroczystość w filharmonii to też tradycyjnie wyróżnienie i nagroda finansowa dla lekarzy, którzy najlepiej zdali LEK i LDEK. Tegoroczni nagrodzeni (otrzymają po 2,5 tys. zł na osobę) to lekarz Piotr Miszta z wynikiem 86,36 proc. i lekarz dentysta Natalia Drogosz z wynikiem 81, 31 proc. 

Honorowe członkowstwo i Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae  

Wyjątkowym momentem tegorocznej uroczystości było przyznanie Januszowi Józefowi Dobreckiemu wieloletniemu przewodniczącemu Delegatury Słupskiej OIL honorowego członkowstwa Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Stało się to z inicjatywy środowiska słupskiego – kolegów i współpracowników doktora Dobreckiego, dla których jest on symbolem nieprzemijającyh wartości: kultury osobistej, zaangażowania w pracę i działalności na rzecz samorządu. 

Janusz Józef Dobrecki: wielkie zadowolenie moralne jest dzisiaj moim udziałem.   

-Pozwolę sobie zacytować słowa Władysława Biegańskiego z jego “Myśli i aforyzmów o etyce lekarskiej”, które brzmią zawsze ponadczasowo – powiedział doktor Dobrecki. – “Obowiązek wynika albo z ustaw społecznych albo z własnego poczucia. O ile w pierwszym przypadku spełnienie obowiązku może być nieraz ciężkie, o tyle w drugim sprowadza zawsze wielkie zadowolenie moralne”. To wielkie zadowolenie moralne jest dzisiaj moim udziałem. 

 

Nagrodzeni (od lewej) Paweł Orłowski marszałek woj. pomorskiego, lekarz chorób wewnętrznych Danuta Pietrzak Patelak, lekarz dentysta Maria Szczęsny i Małgorzata Pytel, pracownica biura OIL w Gdańsku.

Tradycyjnie też podczas uroczystości wręczenia prawa wykonywania zawodu władze izby wręczają nagrody Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae. Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae została ustanowiona w 2005 roku. Otrzymują ją przede wszystkim lekarze i lekarze dentyści, którzy szczególnie wyróżnili się w działaniu na rzecz lekarskiego samorządu zawodowego, w pracy na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Nagrodę mogą otrzymać także osoby spoza środowiska lekarskiego, które zasłużyły się szczególnie współpracując z Okręgową Izbą Lekarską we wszystkich dziedzinach wpływających na zwiększenie prestiżu stanu lekarskiego, podniesienie poziomu kultury, sprawności fizycznej i intelektualnej lekarzy i lekarzy dentystów.

W tym roku otrzymali ją: Paweł Orłowski marszałek woj. pomorskiego, Danuta Pietrzak Patelak, lekarz chorób wewnętrznych ze Słupska, Maria Szczęsny lekarz dentysta z Elbląga i Małgorzata Pytel, pracownica biura OIL w Gdańsku.

Alicja Katarzyńska 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.