W związku z wejściem w życie z dniem 23 sierpnia 2018r. ustawy przewidującej podwyżki dla lekarzy specjalistów Pomorski i Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ opublikowały wykazy podmiotów leczniczych i profili, w których występują braki w dostępności lekarzy. Niezależnie od wyłączeń przewidzianych w ustawie, we wskazanych placówkach lekarze specjaliści mogą udzielać świadczeń bez jakiegokolwiek wpływu na uzyskaną podwyżkę w placówce macierzystej.

Lista dla województwa pomorskiego

Lista dla województwa warmińsko-mazurskiego

Możliwość komentowania została wyłączona.