-Kongresy służą do pielęgnowania naszej historii, są impulsem wspierającym wzmacnianie więzi miedzy organizacjami medycznymi i między lekarzami, dzięki nim zawiązujemy nowe przyjaźnie i umacniamy stare, a towarzyszy temu duma z Polski – powiedział Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej podczas otwarcia  X Kongresu Polonii Medycznej i Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Kongres, który trwa obecnie w Gdańsku, to wykłady naukowe, dyskusje, koncerty i przyjacielskie spotkania po latach. Kongres rozpoczął się 29 maja, zakończy 1 czerwca 2019 roku. Jego organizacji podjęła się Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku we współpracy z Federacją Medycznych Organizacji Polonijnych i Naczelną Izbą Lekarską. Naukowy program Kongresu oparty jest o motto przewodnie „Postęp techniczny w służbie medycyny”. Dzięki pracy Komitetu Naukowego i życzliwości wielu wybitnych polskich lekarzy udało się stworzyć ambitną i ciekawą ofertę wykładów z różnych dziedzin medycyny zbudowaną wokół wiodącego tematu Kongresu.

 

AKTUALIZACJA. 31 maja, piątek 

Kolejny dzień Kongresu to sesje naukowe i wykłady ale też trwający od rana przegląd chórów lekarskich i warsztaty chóralne, które zakończyły się wyjątkowym koncerem połączonych chórów lekarskich w kościele św. Jana Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Do Gdańska przyjechali śpiewający lekarze z Bydgoszczy, Katowic, Lublina, Olsztyna, Opola, Szczecina, Poznania i Warszawy. 

 

 

W Filharmonii tego samego dnia odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, a w Centrum Stocznia Gdańska kolacja integracyjna, której gospodarzami były władze miasta Gdańska. 

 

 

   

AKTUALIZACJA. 30 maja, czwartek

W czwartek w Polskiej Filharmonii Medycznej odbyło się uroczyste oficjalne rozpoczęcie X Kongresu Polonii Medycznej i Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. 

 – Dziękuję, że wybraliście Gdańsk na zorganizowanie Kongresu – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska podczas uroczystej gali. – Możemy dzięki temu w mieście wolności i solidarności gościć lekarzy z całego świata przyznających się do związków z polskością. Szczególnie ważne że możemy gościć 140 lekarzy ze Wschodu, terenu gdzie bywa trudniej. Na tym, pomocy kolegom z zagranicy, polega też solidarność. Nie tylko na noszeniu znaczka ale realnej pomocy drugiemu. 

Dariusz Bonisławski prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” przypomniał, że poza krajem żyje ok 20 mln Polaków, z których bardzo wielu podtrzymuje związki z Polską, którym zależy na umacnianiu więzi z krajem, jego kulturą, nauką, historią i językiem ojczystym. Bardzo ważną grupą są wśród nich właśnie lekarze.

-Szczególnie raduje nas, że spotykamy się w Gdańsku – powiedział prezes Bonisławski podczas uroczystości. – Gdańsku, z którego pochodził i który tak kochał Maciej Płażyński, były prezes “Wspólnoty Polskiej”. Mamy go w sercach. Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” dziękuje za Państwa obecność w Gdańsku, za to że lekarze przyjechali tu aż z 24 krajów. Kongres to jedno z ważniejszych wydarzeń w naszym kalendarium ostatnich lat. 

 

 

Wiele emocji wzbudził swoim wystąpieniem Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

-Pozwoliłem sobie na złamanie obowiązującej konwencji, ale nie mogę pominąć milczeniem dokonywanych właśnie zmian w Kodeksie Karnym – zakończył swoje przemówienie Andrzej Matyja. – Apeluję o interwencję u prezydenta RP. Przy okazji zmiany przepisów o zwalczaniu pedofilii, zmienia się brzmienie art. 155, w zakresie obejmowania nim lekarzy. Za nieumyślne spowodowanie śmierci lekarze mają być karani karą bezwzględnego więzienia. Nie można nas traktować jak potencjalnych przestępców.    

Wyjaśnił, że uchwalona przez Sejm ustawa zwiększa zagrożenie karne za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci. Według niej będzie to dla lekarza od 1 roku do lat 10 bezwzględnego więzienia. Jego niespodziewane wystąpienie wywołało poruszenie wśród kilkuset lekarzy na sali i przyjęte zostało brawami na stojąco. 

Janusz Kasina prezes Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych podkreślił, że gdański Kongres to przekazywanie wiedzy, wykłady prezentujące najnowsze osiągnięcia w światowej medycynie, ale też zacieśnianie relacji między lekarzami polskiego pochodzenia na całym świecie. 

-Nasz Kongres jest efektem długotrwałego żaru, który tli się w sercach organizatorów – powiedział Janusz Kasina. – Jesteśmy tu, żeby wyrazić uznanie dla tych, którzy pielęgnują polskość na całym świecie, wspierają się na wielu płaszczyznach.  

Jak podkreślił Dariusz Kutella prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Kongres Polonii to nie tylko ważne wydarzenie naukowe, ale i integrujące lekarzy polskich pracujących w wielu krajach i w Polsce.

– Mamy nadzieję, że ciekawe miejsca wydarzeń kongresowych, ich zróżnicowana oprawa kulturalna i możliwość poznania atrakcji turystycznych Gdańska i Trójmiasta wzbogacą naukowe korzyści i pozostawią dobre wspomnienia – dodał prezes Kutella. 

Jednym z nich na pewno był koncert Leszka Możdżera, polskiego kompozytora, pianisty jazzowego, twórcy muzyki filmowej.  

 
 
 

 

AKTUALIZACJA. 29 maja, środa

Podczas pierwszego  dnia Kongresu, w środę, 29 maja w sali seminaryjnej Muzeum Emigracji w Gdyni odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, uczestnicy Kongresu wzięli udział w mszy świętej w Katedrze Oliwskiej w Gdańsku, wysłuchali koncertu organowego i zwiedzili katedrę z przewodnikiem. 

Organizatorzy zapowiedzieli, że przedstawią w czasie Kongresu projekty nowych działań w ramach Federacji Medycznych Organizacji Polonijnych, które mają służyć większej integracji i nawiązywaniu międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich pracujących na całym świecie oraz wspomagania edukacji lekarskiej.

– Kongres służyć ma prezentacji osiągnięć lekarzy polskich i polonijnych z wielu różnych dziedzin medycyny – powiedział Roman Budziński przewodniczący Komitetu Organizacyjnego X Kongresu Polonii Medycznej. – To też okazja do spotkań i nawiązywania kontaktów służących później, po Kongresie, celom przede wszystkim naukowym i edukacyjnym. Do Gdańska przyjechało wielu lekarzy z imponującym dorobkiem naukowym, kilkunastu redaktorów międzynarodowych periodyków medycznych.

Poza programem naukowym w trakcie Kongresu odbywa się wiele różnorodnych wydarzeń towarzyszących, kulturalnych i integracyjnych. Kongresowi towarzyszy wystawa i konferencja związana z obchodami XXX-lecia reaktywacji Samorządu Lekarskiego w Polsce. 

Autorem zdjęć jest Wiesława Klemens i Zdzisław Chomeniuk

Wszystkie informacje na temat Kongresu (program wykładów, wydarzenia towarzyszące, galerie zdjęć) znajdują się na stronach:  

poloniamed2019.pl

kongrespoloniimedycznej.com.pl

Alicja Katarzyńska

Możliwość komentowania została wyłączona.