W lutym 2022 roku GUS opublikował najnowszy raport dotyczący średniego wynagrodzenia w Polsce. W październiku 2020 roku lekarze przeciętnie zarabiali 10 909,24 zł miesięcznie, zajmując czwarte miejsce w rankingu najlepiej wynagradzanych zawodów.

GUS co miesiąc przekazuje w formie raportu dane związane ze średnim wynagrodzeniem w Polsce a co dwa lata przedstawia bardziej szczegółowe informacje: w „dużych” raportach znajdują się szczegółowe wyliczenia i analizy wskaźników dotyczących wynagrodzeń a także pensje w poszczególnych zawodach. Najnowszy raport GUS z lutego 2022 prezentuje sytuację na rynku pracy z października 2020 roku. Uwzględnia on miejsca pracy, gdzie zatrudnionych było minimum dziesięć osób. Raport objął około 8,2 mln pracowników – oczywiście tych, którzy pracują na etatach.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze ochrony zdrowia (zarówno publicznym jak i prywatnym) według GUS w październiku 2020 roku wynosiło:

lekarze - 10 909,24 zł,

diagności laboratoryjni - 6 371 zł,

pielęgniarki - 6 299,02 zł,

farmaceuci - 6 134,85 zł,

położne - 6 100,07 zł,

lekarze dentyści - 5 658,79 zł,

inni specjaliści ochrony zdrowia - 5 367,14 zł,

inny średni personel do spraw zdrowia - 4 887,1 zł.

To, co zwraca uwagę - wysokość etatowych wynagrodzeń lekarzy dentystów może (powinna) być traktowana jako jeden z dowodów na zapaść publicznej stomatologii (o której samorząd lekarski alarmuje od lat).

Jak zmieniły się płace lekarzy i lekarzy dentystów w stosunku do poprzedniego raportu GUS? Średnie wynagrodzenie lekarza w raporcie z lutego 2020 roku (za październik 2018 roku) wynosiło 9910,12 zł – to oznacza wzrost o ponad 10 proc. Wynagrodzenia lekarzy dentystów nie zmieniły się niemal wcale: w raporcie z 2020 roku średnia płaca wynosiła 5497,13 zł brutto.

Raport GUS uwzględnia już okres pandemii, ale ona do jesieni 2020 roku wpływała głównie na wynagrodzenia diagnostów laboratoryjnych, którzy stali się jednymi z najbardziej pożądanych specjalistów w ochronie zdrowia w związku z rozwojem laboratoriów wykonujących testy pod kątem zakażenia SARS-CoV-2. Październik 2020 roku to zaledwie początek drugiej (w Polsce – pierwszej wysokiej) fali zakażeń i hospitalizacji, która pociągnęła za sobą m.in. wprowadzenie dodatków covidowych dla pracowników szpitali – co w tym raporcie GUS nie jest uwzględnione. Wzrost średnich wynagrodzeń w zawodach medycznych w największym stopniu spowodowany był ustawą o wynagrodzeniach minimalnych oraz warunkami zatrudnienia, oferowanymi przez podmioty lecznicze.

A jak zarobki pracowników medycznych sytuują się na ogólnym tle? Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Polsce w październiku 2020 roku wyniosło 5 748,24 zł, natomiast mediana wynagrodzeń miesięcznych wynosiła 4 702,66 zł brutto, czyli około 3,4 tys. złotych na rękę przy umowie o pracę.

Grupy zawodowe zarabiające miesięcznie ponad 10 tys. zł (brutto):

Dyrektorzy generalni i zarządzający – 15 838,29 zł,

Kierownicy do spraw technologii informatycznych i telekomunikacyjnych – 15 147,11 zł,

Specjaliści z dziedziny prawa – 10 916,09 zł,

Lekarze – 10 909,24 zł,

Kierownicy do spraw sprzedaży, marketingu i rozwoju – 10 854,08 zł,

Analitycy systemów komputerowych i programiści – 10 504,38 zł,

Kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania – 10 445,25 zł.

Dwa lata temu ta lista była wyraźnie krótsza (i nie było na niej lekarzy). Jak teraz, otwierali ją dyrektorzy generalni i zarządzający (14 789,69 zł), plasujący się przed kierownikami do spraw IT (13 944,72 zł) oraz pracownikami transportu morskiego, żeglugi śródlądowej i lotnictwa (11 337,72 proc.). W raporcie z 2020 roku lekarze minimalnie – o kilkadziesiąt złotych – wyprzedzali prawników.

Małgorzata Solecka 

Możliwość komentowania została wyłączona.