W Gdańskim Uniwersytecie Medycznym odbył się z jubileusz 50-lecia odnowienia dyplomów. Uczestniczyło w nim 101 lekarzy i lekarzy dentystów, absolwentów Wydziału Lekarskiego rocznika 1968-1974

Wydarzenie miało miejsce w Atheneum Gedanense Novum 24 maja 2024 roku. Do gmachu przybyli absolwenci, a także władze uczelni i zaproszeni goście, wśród nich lek. dent Dariusz Kutella, prezes OIL Gdańsk.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. - To niezwykła uroczystość. Patrzę na Państwa z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością, doceniając Państwa bardzo ciężką, zaangażowaną pracę przez te wszystkie lata na rzecz pacjentów - powiedział rektor GUMed. - Także na rzecz kształcenia kolejnych pokoleń lekarzy, bo przecież w nasz zawód nieodzownie wpisane jest kształcenie, i to nie tylko na uczelni, gdzie część z Państwa pracowała. W naszym zawodzie to starsi są przewodnikami młodszych, starsi wspierają młodszych, doradzają, dzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami. To niezwykle cenne. Nie da się tego doświadczenia wyczytać w żadnej książce, nie sprosta temu żadna sztuczna inteligencja. Te doświadczenia zebraliście przez 50 lat od otrzymania dyplomu i to w bardzo trudnych czasach.

- Dziękuję Wam za te lata pracy na rzecz społeczeństwa, na rzecz uczelni, bo widzę tu moich nauczycieli. Życzę Wam dużo zdrowia i czasu na realizowanie swoich aktywności, pasji i czasu dla najbliższych - dodał prof. Marcin Gruchała.

Następnie prof. Radosław Owczuk, dziekan Wydziału Lekarskiego odczytał treść dyplomu w języku łacińskim. W uroczystości wzięli również udział prodziekani Wydziału Lekarskiego - prof. Ewa Słomińska, prof. Aida Kusiak, dr hab. Maria Bieniaszewska i prof. Paweł Zagożdżon.

Po wręczeniu odnowionych dyplomów głos zabrali zaproszeni goście. Dariusz Kutella, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku podziękował za zaproszenie na uroczystość. - Z ogromną radością uczestniczę w tej uroczystości. To wielka przyjemność, gdy słucha się rozmów Państwa, kiedy spotykacie się po wielu latach i opowiadacie swoje doświadczenia, których macie bardzo dużo. Jestem tutaj również po to, żeby zaprosić Państwa do kontynuowania aktywności zawodowej, ale też w obszarach wykraczających poza medycynę. Samorząd lekarski chce was zaprosić do kontynuowania swojej działalności w komisjach, które działają w gdańskiej izbie lekarskiej. To miejsce, w którym można realizować swoje pasje - zwrócił się do świętujących jubileusz absolwentów.

- Z przyjemnością słuchałem jak pan rektor mówił o historii, którą wszyscy przeżyliście, wykonując zawód lekarza. Ja doświadczyłem tylko części tej historii. Wszyscy zbieramy doświadczenie i wspomnienia różnych etapów naszego rozwoju. I to doświadczenie powinniśmy przekazać naszym następcom. Takim miejscem jest również izba lekarska, do której bardzo serdecznie Państwa zapraszam, by tam prowadzić swoją aktywność na tym polu, ale też w wielu innych aktywnościach - zachęcił prezes ORL w Gdańsku.

Głos zabrał też dr Jacek Kaczmarek, przedstawiciel Stowarzyszenia Absolwentów. W imieniu jubilatów przemawiali absolwenci: dr Ewa Różdżyńska-Milewska, dr Tadeusz Łopaciński oraz dr Włodzimierz Zakrzewski. Po swoim wystąpieniu dr Tadeusz Łopaciński przekazał na ręce rektora GUMed niezwykły dar. Był to zestaw starodruków z XVIII w. poświęconych zagadnieniom medycznym. Wśród nich znalazł się m.in. edykt króla Prus, Fryderyka II Wielkiego nakazujący ratowanie tonących, a także dokument opisujący postępowanie względem dzieci w czasie epidemii ospy.

- Przekazuję te dokumenty jako wyraz wdzięczności dla moich profesorów i uczelni, która nauczyła mnie tego wspaniałego zawodu i przygotowała do wielu lat pracy - mówił wzruszony dr T. Łopaciński.

Uroczystość uświetniły występy Młodzieżowego Chóru Scherzi Musicali działającego przy XIX LO im. Mariana Mokwy pod dyrekcją Darii Polanowskiej.

Piotr Piotrowski tekst i zdjęcia 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + siedem =