Kalendarium działań Okręgowej Izby Lekarskiej  w Gdańsku 

 • 14 kwietnia

Podsumowanie ostatnich działań gdańskiej OIL 

– wsparcie placówek medycznych w dostępie do środków ochrony osobistej. Zebraliśmy dane od ok. 150 placówek medycznych na temat ich potrzeb. Dzięki wsparciu sponsorów, fundacji oraz dzięki wykorzystaniu własnych środków kupujemy niezbędne artykuły i przekazujemy je na rzecz gabinetów lekarskich

– wspieramy seniorów. Grupa Młodych Lekarzy oraz wolontariusze z Samorządu Studenckiego GUMed zbierają informacje na temat potrzeb lekarzy seniorów i udzielają im potrzebnego wsparcia (zakupy, recepty, leki itp)

– Izba Lekarska stworzyła bazę mieszkań, z których bezpłatnie mogą skorzystać lekarze narażeni na ryzyko kontaktu z pacjentami zarażonymi, którzy nie chcą wracać do swoich rodzin, aby nie narazić ich na niebezpieczeństwo

– przy współpracy z Psychoterapeutami Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej została uruchomiona pomoc psychologiczna

– wsparcie prawnicze oferowane przez Adwokaturę Polską to akcja ogólnokrajowa dostępna również na naszym terenie: https://oilgdansk.pl/bez-kategorii/akcja-adwokatury-polskiej-adwokaci-sluzbie-zdrowia-pomoc-prawna-dla-pracownikow-sluzby-zdrowia/

– reprezentanci OIL w Gdańsku uczestniczą w spotkaniach sztabu kryzysowego przy Wojewodzie Pomorskim, w sposób ciągły przekazując mu informacje na temat naszych problemów oraz potrzeb

– interweniujemy we wszystkich sytuacjach w których zdrowie i bezpieczeństwo lekarzy jest zagrożone (jak np. ochrona lekarzy wychowujących dzieci przed delegowanie do pracy na “pierwszej linii frontu” itp)

 

 • 6 kwietnia  

DO OIL w Gdańsku napisała Nina Wieretiło, dyrektorka Relacji Partnerskich platformy Nauczeni.pl (oferującej korepetycje przedmiotowe online dla uczniów polskich szkół).

“We współpracy z naszymi partnerami chcemy przekazać kilka tysięcy darmowych lekcji pracownikom służby zdrowia w podziękowaniu za Państwa walkę z obecnym kryzysem. Nawał prac domowych zadawanych obecnie przez nauczycieli sprawia, że rodzice po ciężkim dniu pracy w szpitalu nie mogą odpocząć i muszą zajmować się tłumaczeniem swoim dzieciom zagadnień z matematyki, czy chemii. Chcemy chociaż trochę pomóc Państwu i umożliwić Państwa dzieciom darmowe korzystanie z naszej platformy. Uczniowie mogą wyszukać odpowiedni przedmiot szkolny oraz nauczyciela, zaplanować godzinną lekcję w dogodnym dla nich terminie, a następnie odbyć taką lekcję przez wideoczat. W ten sposób przerobią zadania domowe, czy przygotują się na wirtualny sprawdzian pod indywidualną opieką profesjonalisty (…)”.

 

 2 kwietnia 

Cały czas prowadzimy akcję pozyskiwania środków finansowych na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony i wynajęcia miejsc noclegowych dla lekarzy, którzy potrzebują izolacji po pracy od swojej rodziny i bliskich, z którymi w normalnych warunkach mieszkają. Zbieramy informacje od lekarzy i osób zarządzających jednostkami medycznymi o takich właśnie potrzebach. Na 7 kwietnia mamy kwotę 26 323,06 zł. OIL kupiła do tej pory maski, czepki, przyłbice i gumki recepturki za kwotę 16 818,12 zł . 

 

 • 1 kwietnia

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku dotyczący wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów pozostających w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych.   

Apel Prezydium ORL w Gdańsku w sprawie wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów 

 

 • 27 marca 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku wysłało następujące apele: 

Apel Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie bezpiecznego i odpowiedzialnego zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach medycznych

APEL Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku do Wojewody Pomorskiego i Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Apel Prezydium Okregowej Rady Lekarskiej w sprawie niedostatecznej dostępności do testów PCR

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie poparcia Apelu Naczelnej Rady Lekarskiej 

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku dotyczące poparcia akcji KTO NIE NOSI TEN ROZNOSI 

 

24 marca 2020 roku

 • Do OIL w Gdańsku przyszła odpowiedź Agnieszki Kapały-Sokalskiej, członka Zarządu Województwa Pomorskiego na apel Prezydium ORL.

Odpowiedź Zarządu Województwa Pomorskiego

 

23 marca 2020 roku

 • Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku wystosowało apele do Głównego Inspektora Sanitarnego, Premiera RP, Marszałka, Wojewody i WISE w Gdańsku

 Apele Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku PDF

 • OIL chcąc zapewnić lekarzom możliwą do osiągnięcia ochronę przed zarażeniem wirusem SARS Cov-2 wysłała zapytanie do kierowników podmiotów wykonujący działalność leczniczą województwa pomorskiego i powiatu elbląskiego, pasłęckiego i braniewskiego o potrzeby w zakresie zaopatrzenia w środki ochrony indywidualnej. OIL jest gotowa zakupić brakujące środki. Proponuje, aby były to następujące wyroby: maski chirurgiczne, maski FFP2 lub FFP-3, fartuchy barierowe, przyłbice, środki dezynfekcyjne. Zainteresowani mogą przesłać zapotrzebowanie do 27 marca br. do godz. 12.00 najlepiej drogą elektroniczną na adres: sekretariat@oilgdansk.pl

 

19 marca 2020 roku

 • Okręgowa Izba Lekarska wystosowała apel do Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody Pomorskiego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wskazując na trzy poważne problemy związane z epidemią COVID-19: nieokreślone postępowanie z pacjentami w trakcie weryfikacji zakażenia, brak dostatecznej ilości środków ochrony osobistej, niedostateczny dostęp do testów rRt-PCR i bardzo długi czas oczekiwania na wyniki. 
 • Naczelna Izba Lekarska i samorządy innych zawodów medycznych wystosowały wspólnie trzy apele: do władz państwowych, do pacjentów i do środowiska medycznego
 • Tylko 5 spośród 144 praktyk stomatologicznych, które do dzisiaj odpowiedziały na ankietę OIL w Gdańsku, przyjmuje pacjentów wymagających pilnej pomocy dentystycznej. Rozumiemy niedobory środków ochrony osobistej, ale na pewno nie tłumaczy to wszystkich. Jako lekarze nie możemy dezerterować…
 •  W związku z pojawiającymi się zapytaniami Komisja Kształcenia OIL w Gdańsku przyjmuje, że stan epidemii COVID -19 i działania Ministerstwa Zdrowia mogą uniemożliwiać realizację programu stażu zgodnie z harmonogramem. Przyjmujemy, że jest to sytuacja nadzwyczajna i nie wpłynie ona na zaliczenie stażu.

 

13 marca 2020 

 • Zaplanowany na 21 marca 2020 roku XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy odwołany z powodu rozwijającej się sytuacji epidemicznej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (COV-19). Nowy termin Zjazdu zostanie ustalony w miarę zmieniającej się sytuacji, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni.
 • Decyzja o wstrzymaniu obsługi bezpośredniej biur OIL w Gdańsku, Elblągu i Słupsku. Wszystkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie, mailowo, pocztą tradycyjną oraz poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP: /OILGDANSK/Skrytka ESP. Jesteśmy dla Państwa dostępni, poza kontaktem bezpośrednim, w godzinach pracy Izby.
 • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na podstawie Zarządzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  w Gdańsku z dnia 12 marca 2020r.  oraz Zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku z dnia 12 marca 2020r. w dniach od 13 marca 2020 do 31 marca 2020r. wszystkie przesłuchania, posiedzenia oraz rozprawy zostały odroczone. O nowych terminach strony zostaną powiadomione drogą elektroniczną, telefoniczną lub drogą pocztową.
 
 

Możliwość komentowania została wyłączona.