Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji działająca przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci na kartkę świąteczną. W konkursie mogą wziąć udział dzieci do lat 14, których co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów jest członkiem OIL w Gdańsku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne przygotowanie projektu kartki związanej z Bożym Narodzeniem lub Nowym Rokiem i dostarczenie jej do siedziby Izby do 15 listopada 2019 roku. Format kartki nie powinien przekraczać A4, technika wykonania – dowolna. Do wygrania atrakcyjne nagrody.

Możliwość komentowania jest wyłączona.