Koniec terminu składania wniosków o utworzenie rejonu wyborczego

W dniu 21 kwietnia b.r. mija termin na składanie wniosków o utworzenie rejonu wyborczego na wniosek grupy lekarzy.  Jak Państwo wiecie, jesteśmy w trakcie organizowania wyborów na delegatów oraz do organów i stanowiska w tych organach na kolejną kadencję 2022-2026.

Wielokrotnie informowaliśmy Państwa, że istnieje możliwość utworzenia rejonu na wniosek grupy zainteresowanych lekarzy lub lekarzy dentystów.

Zgodnie z regulaminem wyborczym wniosek o utworzenie swojego rejonu może złożyć grupa lekarzy, grupa lekarzy dentystów lub grupa lekarzy i lekarzy dentystów (rejon mieszany) – członków tej samej delegatury lub obszaru izby (§ 13 pkt 8 regulaminu wyborczego).

Termin na składanie takich wniosków mija już w najbliższą środę!

Przypominamy, że minimalna liczba osób tworzących dany rejon wynosi 40. W załączeniu przestawiamy również wzór wniosku o utworzenie rejonu zaznaczając, że wniosek ten musi być złożony pisemne.

Wniosek o rejon

 

Przewodniczący OKW

dr n. med. Roman Budziński

Możliwość komentowania została wyłączona.