Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych UCMMIT/GUMed AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., Bayer Sp. z o.o. i SERVIER Polska Sp. z o.o.
zapraszają na Konferencję naukowo-szkoleniową „Nowości w kardiologii – nowe wytyczne ESC” dnia 06.10.2022 w Gdyni w auli Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej, ul. Powstania Styczniowego 9B, a w przypadku rozwoju pandemii: https://tiny.pl/wmpcd patronat: JM Rektor GUMed prof. dr hab.

Marcin Gruchała Dyrektor UCMMIT prof. dr hab. Marcin Renke
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Gdański
Towarzystwo Internistów Polskich Oddział Gdański

PROGRAM
17:00 – 17:10 Przywitanie gości
17:10 – 17:40 Najważniejsze badania, których wyniki przedstawiono podczas Kongresu ESC - dr Marzena Ławrynowicz
17:40 – 18:10 Wytyczne dotyczące kardioonkologii – prof. dr hab. Przemysław Leszek
18:10 – 18:40 Wytyczne dotyczące komorowych zaburzeń rytmu serca i nagłego zgonu sercowego - prof. dr hab. Andrzej Lubiński
18:40 – 18:55 Dyskusja
18:55 – 19:10 Przerwa kawowa i poczęstunek
19:10 – 19:40 Wytyczne dotyczące nadciśnienia płucnego - prof. dr hab. Ewa Lewicka
19:40 – 20:10 Ocena kardiologiczna i optymalne postępowanie u pacjentów poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym - prof. dr hab. Marek Koziński
20:10 – 20:30 Dyskusja
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Możliwość komentowania została wyłączona.