Konferencja interdyscyplinarna „Macierzyństwo krok po kroku” skierowana do personelu medycznego sprawującego opiekę nad kobietami w okresie okołoporodowym. Zaproszenie kierujemy do położnych, pielęgniarek, lekarzy oraz psychologów
Termin : 23 maja 2018 roku, godz. 9.00 – 15.00

Miejsce i Organizator: Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, aula – sala 204

Rejestracja: zgłoszenia mailowo na adres: konferencja.krokpokroku@gmail.com Prosimy podać: imię, nazwisko, zawód oraz ewentualnie – dane do faktury.

Opłata konferencyjna: 60 zł, studenci WNS UG oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu GUMed – bezpłatnie Wpłata na konto: Uniwersytet Gdański, Bank PKO SA IV O/Gdańsk 59 1240 12711111 0010 4368 2415 nr subkonta: K781-18

Wydarzenie poświęcone jest omówieniu zadania Karmienie piersią i zdrowie psychiczne matki jako czynniki wspierające prawidłowy rozwój psychofizyczny niemowląt i małych dzieci – program opieki psychologicznej i laktacyjnej nad mieszkańcami Gdańska.

komunikatkonferencja23.05.2018ug

Możliwość komentowania została wyłączona.