W związku ze zmianą stanu prawnego i sytuacji dotyczącej przyznawania oraz przedłużania tzw. warunkowego prawa wykonywania zawodu - ze względu na zniesienie listy podmiotów przeznaczonych dla chorych na Covid-19, pojawiły się istotne wątpliwości co do podstaw prawnych do podejmowania uchwał w sprawie wydania tzw. warunkowego prawa wykonania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Wobec przesłanego do okręgowych izb lekarskich: stanowiska Komisji Organizacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz pisma Ministra Zdrowia, obecnie trwają prace zmierzające do ustalenia treści nowych przepisów i ich właściwej interpretacji, oraz możliwości wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty przez koleżanki i kolegów lekarzy spoza Unii Europejskiej.

Możliwość komentowania została wyłączona.