Czwartek 19 października był kolejnym dniem czynnego poparcia głodujących w Warszawie lekarzy rezydentów. W Elblągu lekarze przeszli ulicami miasta, w Gdańsku obradowała rada lekarska, podczas której uchwałę popierającą protest lekarzy przekazali przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku. Trwa akcja informacyjna, spotkania w siedzibie gdańskiej izby, w planach są akcje prozdrowotne, podczas których będą rozdawane ulotki pacjentom.

W godzinę wymarszu przed biurem elbląskiej Delegatury OIL zebrało się ok. 120 osób: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, rehabilitantów, diagnostów laboratoryjnych i pracowników centralnej sterylizacji.

-Wyruszyliśmy spod siedziby delegatury w Elblągu – mówi Danuta Podjacka szefowa elbląskiej Delegatury OIL w Gdańsku. – W elbląskiej delegaturze Urzędu Wojewódzkiego wręczyliśmy list z naszym poparciem dla postulatów, podpisany przez kolegów rezydentów, Izbę Pielęgniarską, OZZL oraz Izbę Lekarską. List ten przekazaliśmy Panu Wicewojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu Sławomirowi Sadowskiemu. Przechodnie wyrażali poparcie podczas marszu, chętne przyjmowali ulotki z naszymi postulatami.

Gośćmi czwartkowej rady byli przedstawiciele Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.

-Popieramy państwa postulaty – mówił Dariusz Strzelecki dziekan gdańskiej Okręgowej Rady Adwokackiej. – Należymy do dwóch obszarów służby zdrowia i wymiaru sprawiedliwości, w których przez lata bez względu na opcję polityczną, nic się nie zmienia. Wiemy, że w tym proteście nie chodzi o pieniądze, chodzi o każdego z nas. Życzymy wytrwałości. 

Uchwała ORA w Gdańsku

W siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku codziennie odbywają się spotkania, podczas których zebrani lekarze łączą się z kolegami w Warszawie. 

-Wokół protestów rezydentów wytworzył się swoisty ruch społeczy – uważa Roman Budzinski prezes ORL w Gdańsku. – Wokół bezdyskusyjnej sprawy jaką jest zdrowie i jego naprawa skupili wiele środowisk. Wspieramy ich całym sercem.

W planach jest prowadzenie w Gdańsku w różnych miejscach publicznych akcji prozdrowotnych, podczas których lekarze będą badać pacjentów i przy okazji rozdawać ulotki z informacjami o proteście. W przyszłym tygodniu gdańscy lekarze planują zorganizować kolejną akcję oddawania krwi, podczas której będą prowadzić kampanię  informacyjną o trwającym proteście medyków.

AK

Możliwość komentowania została wyłączona.