Zapraszamy do zapoznania się z zaktualizowanym kalendarium wybranych obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne i grupowe praktyki lekarskie (w tym również niektóre obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako pracodawców). Państwa obowiązki w roku 2020 co do zasady pokrywają się z obowiązkami, które wypełniają Państwo co roku, proszę jednak zwrócić uwagę na zmiany dot. odpadów medycznych oraz w zakresie obowiązków wynikających ze zmiany ustawy – Prawo atomowe.

Szczegółowe obowiązki związane ze statystyką publiczną zostały opisane odrębnym komunikatem.

Obowiązki praktyk kalendarium na 2020

Sprawozdawczość w 2020

Możliwość komentowania została wyłączona.