Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk, NIP 5861071748, tel. 58 524 32 00, e-mail oil@ oilgdansk.pl.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: adw. Damian Konieczny, e-mail: d.konieczny@kkkancelaria.pl.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu informowania o nowych treściach umieszczanych na stronie www.oilgdansk. pl oraz o działalności organów samorządu lekarzy i lekarzy dentystów.

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne.

5. Administrator przetwarzać będzie wyłącznie Państwa dane osobowe o charakterze kontaktowym (adres e-mail).

6. Niepodanie danych osobowych (adres e-mail) skutkować będzie niemożnością przesyłania Państwu wiadomości za pośrednictwem newslettera.

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

8. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

11. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania, o których mowa w art. 22 RODO.

Możliwość komentowania została wyłączona.