OIL-BP-5/08/2022                                                                              Gdańsk, dnia 3 sierpnia 2022r.

 

 

 

Podmioty Lecznicze zatrudniające lekarzy

posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu

 

 

 

Dotyczy: lekarzy posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza  i  lekarza dentysty

 

Szanowni Państwo,

w związku z sygnałami o nieprawidłowościach, które występują przy zatrudnianiu lekarzy cudzoziemców posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu lub prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności, Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku przypomina, iż osoby takie nie mogą być w żadnym aspekcie prawnym traktowane jako lekarze specjaliści w rozumieniu polskich przepisów. Ewentualna uzyskana zagranicą przez takiego lekarza specjalizacja nie podlega w żadnym zakresie uznaniu na terenie Polski.  Osoby takie nie mogą być zatem zatrudniane w charakterze lekarzy specjalistów, zgłaszane do Narodowego Funduszu Zdrowia w takim zakresie oraz nie mogą posługiwać się tytułami „specjalistów” – niezależnie od tego, czy upłynął już okres nadzoru lekarza specjalisty określony w decyzji Ministra Zdrowia. Również z punktu widzenia niektórych rozporządzeń nie mogą być oni traktowani jako specjaliści lub lekarze w trakcie specjalizacji, w szczególności na gruncie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Prosimy zatem o zwracanie szczególnej uwagi, aby zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy cudzoziemców nie wykraczał poza ich uprawnienia zawodowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 

lek. Krzysztof Wójcikiewicz

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku

 

Możliwość komentowania została wyłączona.