XLI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Gdańsku za nami. Nowy prezes OIL wybrany

Podczas XLI Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku Dariusz Kutella został wybrany prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej na kadencję 2022-2026, będzie to jego druga kadencja na tym stanowisku. - To była wyjątkowa kadencja dla naszego samorządu, działy się rzeczy, którymi można by zasilić kilka kadencji - powiedział nowo wybrany prezes podczas zjazdu. Prezes Kutella w nowej kadencji zamierza skupić się m.in. na budowie Ośrodka Szkoleniowo-Hotelowego OIL w Gdańsku, pozyskiwaniu młodych lekarzy do pracy w samorządzie. 

Wybór nowego prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, wybór nowych członków Okręgowej Rady Lekarskiej, wybory Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępców, nowy skład Sądu Lekarskiego to m.in najważniejsze decyzje XLI Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, który odbył się w sobotę 2 kwietnia 2022 roku w Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  

-Tak jak napisał prezes NIL Andrzej Matyja, była to wyjątkowa kadencja dla naszego samorządu - podkreślił prezes Kutella. - Działy się rzeczy, którymi można by zasilić kilka kadencji. Na samym jej początku w 2019 roku zorganizowaliśmy Kongres Polonii, na temat którego usłyszałem pochwały, wyrazy uznania i szacunku za sposób i jakość tego wydarzenia. To są nasze sukcesy, następnym jest doprowadzenie do kolejnego etapu inwestycji Ośrodka Szkoleniowego. W innych Okręgowych Izbach Lekarskich już wiele lat wcześniej podobne ośrodki zostały zorganizowane i służą do dziś koleżankom i kolegom, ten, który my chcemy zbudować, ma służyć następnym pokoleniom, ma być przygotowaniem do wykonywania zadań na nowe czasy.

Przypomnijmy - lekarz dentysta Dariusz Kutella w samorządzie działa od 30 lat na różnych stanowiskach, w różnych komisjach, dzięki czemu poznał dogłębnie funkcjonowanie izby lekarskiej: zna procedury, sposób działania, prawo medyczne. Był członkiem ORL, pełnił też funkcję sekretarza ORL,  przewodniczącego rady Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, był pomysłodawcą konferencji stomatologicznych.  

Podczas zjazdu prezes Kutella przypomniał największe wydarzenia minionej kadencji:  X Kongres Polonii Medycznej i III Światowy Zjazd Lekarzy Polskich zorganizowany w połowie 2019 roku, praca nad kolejnym etapem inwestycji - budowy Ośrodka Szkoleniowo-Hotelowego, zakończenie budowy nowej siedziby w Delegaturze w Słupsku i najtrudniejszy moment tej kadencji - epidemia, podczas której wielu członków samorządu było zaangażowanych w pomoc podczas zbierania i przekazywania środków ochrony osobistej potrzebującym koleżankom i kolegom. 

Prezes Dariusz Kutella dodał, że w przyszłej kadencji zamierza skupić się na budowie ośrodka szkoleniowego, bo funkcja tej instytucji może być dużo większa niż tylko kształcenie czy usługi hotelowe. Jak powiedział młodzi lekarze za parę lat przejmą obowiązki i funkcje w samorządzie, a współpraca i obecność młodych lekarzy w izbie jest rozwijająca dla wszystkich, to potrzebna energia zasilająca samorząd.

Z kolei przewodniczący Sądu Lekarskiego profesor Michał Kaliszan przypomniał, że liczba spraw rozpatrywanych w sądzie lekarskim jest na podobnym poziomie od kilku lat, jest to ok 60 spraw w skali roku. W minionej kadencji sędziów około 30-stu, więc podział pracy był w miarę równy. Sprawy są przydzielane poszczególnym sędziom w zależności od specjalizacji jaką posiadają. 

 -Aż 24osoby wyraziły chęć dalszej pracy w Sądzie Lekarskim, mimo że jest to wymagająca praca - powiedział Michał Kaliszan. - I to jest dla mnie satysfakcjonujące, także ja chciałbym dalej pracować, moja specjalizacja medycyna sądowa pomaga mi w wykonywaniu tej pracy. Chcę podziękować wszystkim pracownikom izby, w tym skarbnikowi który był szczodry dla sądu.

Maciej Dziurkowski, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej stwierdził, że miniona kadencja była niełatwa z racji pandemii.

-Przed czterema latami, kiedy obejmowałem to stanowisko, słyszałem "doktorze to będzie przyjemna praca", stało się inaczej - wspominał Maciej Dziurkowski Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej. - Ostatnie dwa lata w czasie pandemii, dla mnie osobiście, były trudne. Ale są i sukcesy, w poprzedniej kadencji udało nam się pozyskać kilkunastu zastępców z różnych dyscyplin, przez ostatnie cztery lata prowadziliśmy werbunek wśród młodych lekarzy, odzew był spory, zgłosiło się kilkanaście osób, które zostały zatwierdzone jako zastępcy rzecznika. Praca rzecznika to ponad tysiąc spraw, zakończonych 900, z tego 90 wniosków o ukaranie lekarzy. 

 Podczas zjazdu wręczono Nagrodę im. Aleksandry Gabrysiak dedykowaną lekarzom wybitnym, wyjątkowym, z pasją, którzy robią więcej niż wymaga od nich wykonywany zawód. W tym roku nagroda trafiła do rąk doktora Lecha Garbulewskiego, laudację przedstawił doktor Tomasz Gorczyński. 

Możliwość komentowania została wyłączona.