Szanowni Państwo,
Jako realizatorzy programu “Profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni” finansowanego przez miasto Gdynię zwracamy się z serdeczną prośbą O rozpowszechnienie informacji o bezpłatnych szkoleniach dla lekarzy ginekologów i pediatrów oraz lekarzy pierwszego kontaktu dotyczących zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym oraz wykonywania badań przesiewowych jak również pomocy rodzinie po okołoporodowej stracie dziecka.
Szkolenie trwa 5 godzin lekcyjnych, jest bezpłatne i zakończone certyfikatem dotyczącym kompetencji w prowadzeniu badań przesiewowych pod katem badania zarówno nasilenia objawów depresji jak i czynników ryzyka zachorowania. Szkolenie jest odpowiedzią na nowy, wprowadzony w
2019 roku standard opieki okołoporodowej – pielęgniarki, położne, lekarze, zobowiązani są do dwukrotnego w okresie ciąży i raz w okresie połogu sprawdzenia/ monitorowania stanu psychicznego matki: czynników ryzyka zachorowania i nasilenia objawów depresji Szkolenie odbywa się w małych grupach, jest nastawione na przyrost określonej wiedzy i kompetencji:
a) znajomość testów służących do prowadzenia badania przesiewowego (PHQ
-9, Edynburska Skala) pod kątem nasilenia objawów depresji poporodowej oraz czynników ryzyka zachorowania;
b) przekazywania informacji dotyczących podwyższonego wyniku, rozmowa o
możliwościach szukania dalszej pomocy psychologicznej/ psychiatrycznej;
c) omówienie zaburzeń zdrowia psychicznego w okresie okołoporodowym,
PTSD, zaburzenia lękowe oraz depresji w ciąży i po porodzie.
d) Strata dziecka – znaczenie kontaktu z lekarzem, położną/położnym,
pielęgniarką.
Terminy szkoleń:
09.12, 16.12 godz. 9 – 13 Aleja Zwycięstwa 244 m1 Gdynia
10.12 ul. Abrahama 64 m 4 Gdynia
Rejestracja na szkolenie: 601 – 739 – 441 lub kontakt@centrumdepresji.pl

Uczestnicy otrzymują materiały, w tym narzędzia do prowadzenia badań przesiewowych.
Dodatkowo w roku 2021 – 2022, miasto Gdynia finansuje bezpłatne konsultacje psychologiczne oraz psychiatryczne dla kobiet w ciąży/ po porodzie/ po doświadczeniu straty – pomoc psychologiczna realizowana jest w placówkach Centrum Terapii Depresji przy Alei Zwycięstwa 244 m1 i ul. Abrahama 64 m 4. Rejestracja na konsultacje: 58 58 58 099 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji poporodowej wśród mieszkanek Gdyni na lata 2021-2023” w całości finansowany z budżetu Miasta Gdyni.
Serdecznie zapraszamy!
dr Magdalena Chrzan-Dętkos & dr Lech Kalita

www.centrumdepresji.pl

https://www.facebook.com/centrumdepresji

Możliwość komentowania została wyłączona.