Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z jedenastoma powiatami realizuje program polityki zdrowotnej „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka”.

Program skierowany jest do pacjentów z chorobami płuc  w wieku 65 + z terenu powiatów współfinansujacych program oraz z :

1)  osób dorosłych z przewlekłą chorobą serca, przewlekłą chorobą płuc, cukrzycą, wyciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego, implantem ślimakowym, przewlekłą chorobą wątroby, w tym z marskością, osobom uzależnionym od alkoholu, palącym papierosy;

2) osób dorosłych z anatomiczną lub czynnościową asplenią: sferocytozą i innymi hemoglobinopatiami, z wrodzoną i nabytą asplenią;

3)    osób dorosłych z zaburzeniami odporności: wrodzonymi i nabytymi niedoborami odporności, zakażeniem HIV, przewlekłą chorobą nerek i zespołem nerczycowym, białaczką, chorobą Hodgkina, uogólnioną chorobą nowotworową związaną z leczeniem immunosupresyjnym, w tym przewlekłą steroidoterapią i radioterapią, szpiczakiem mnogim.

W  ramach tego pilotażowego programu będzie się mogło zaszczepić  ok. trzy tysiące mieszkańców Pomorza powyżej 65. W 2018 roku wsparciem objętych zostanie około 30 proc. osób z grupy ryzyka. Szacunkowy koszt programu to około miliona złotych.

Placówki w woj. pomorskim, w których można wykonać bezpłatne szczepienia 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.