Zespół ds. analiz komfortu cieplnego, produktywności i dobrostanu Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej  prowadzi szerokie badania dotyczące warunków środowiska cieplnego w szpitalach. Jednym z elementów tych badań jest ocena dobrostanu chirurgów w odniesieniu do warunków środowiska wewnętrznego, która jest tematem pracy magisterskiej prowadzonej przez Panią inż. Dominikę Ćwiklińską. Wyniki przeprowadzonych badań będą wykorzystane do przygotowania publikacji naukowej, jak również przy opracowywaniu wytycznych dotyczących urządzeń do wentylacji i klimatyzacji oraz organizacji środowiska wewnętrznego w salach operacyjnych w sposób umożliwiający osiągnięcie komfortu pracy chirurgów. 

Ankieta składa się z 36 pytań dotyczących podzielonych na części dotyczące odczuć odnośnie: oświetlenia w polu operacyjnym, środowiska cieplnego, jakości powietrza oraz hałasu, a także odzieży medycznej. Ankieta jest w pełni anonimowa i dostępna tutaj

Możliwość komentowania została wyłączona.