Szanowne Koleżanki
Szanowni Koledzy!
Światowa Organizacja Zdrowia, za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia, prowadzi badanie ankietowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa lekarzy i lekarzy dentystów w czasie epidemii COVID-19.
Prosimy o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami w opracowanej przez WHO ankiecie. 

Krzysztof Wójcikiewicz 

Sekretarz ORL w Gdańsku

 

Biuro krajowe WHO w Polsce zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety online dot. zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia podczas epidemii COVID-19 oraz o dystrybucję tego kwestionariusza w swoich sieciach kontaktów.

Ankieta została przygotowana przez ekspertów WHO i Międzynarodowej Organizacji Pracy, w celu zgromadzenia danych nt. czynników ryzyka w czasie trwania epidemii i sposobów ich kontrolowania. Grupa docelowa badania jest bardzo szeroka – od specjalistów świadczących usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapobiegania i kontroli zakażeń, wsparcia psychospołecznego, po pracowników pierwszej linii, menedżerów i decydentów w sektorze opieki zdrowotnej, partnerów społecznych i środowisk akademickich.

Badanie jest w języku angielskim i jest dostępne tutaj:

https://www.surveymonkey.com/r/OSHofHealthWorkersinCOVID19 (email), https://www.surveymonkey.com/r/HSofHCWinCOVID19 (media społecznościowe) 

Możliwość komentowania została wyłączona.