22 listopada 2018

Zastępcy dyrektora do spraw me­dycz­nych

 
Osoba kontaktowaRegionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
LokalizacjaSłupsk,
Numer kontaktowy59 842 20 21
Adres emailkadry@krwiodawstwo.slupsk.pl

Dyrektor Re­gio­nal­ne­go Centrum Kr­wio­daw­stwa i Kr­wio­lecz­nic­twa im. Jana Pawła II w Słupsku ogłasza konkurs na sta­no­wi­sko Zastępcy Dyrektora do Spraw Me­dycz­nych