13 lutego 2018

V Konferencja Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii

 
Numer kontaktowy58 320 94 94, wew. 234
Adres emailgeriatria@viamedica.pl

Konferencja ma być źródłem najnowszych informacji dotyczących leczenia najczęstszych schorzeń i problemów wieku podeszłego, przedstawionych z punktu widzenia wytrawnych ekspertów w danej dziedzinie i doświadczonych lekarzy specjalistów geriatrii, co stwarza możliwość szerokiej dyskusji nad prezentowanymi tematami. Podczas konferencji zostaną omówione wybrane problemy diagnostyki i leczenia różnorodnych problemów medycznych wieku podeszłego. W programie znajdą się między innymi sesje dotyczące problemów neurologicznych, toksykologicznych, nefrologicznych oraz trudności diagnostycznych w geriatrii. Zaplanowane zostały sesje warsztatowe dotyczące praktycznych aspektów diagnostyki i leczenia stwardnienia zanikowego bocznego, a także interpretacji ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia.

Wierzę, że Państwa udział w sesjach będzie doskonałą okazją do wzbogacenia swojej wiedzy oraz skonfrontowania własnych doświadczeń z aktualnym podejściem do diagnostyki i leczenia schorzeń wieku podeszłego. Mam nadzieję, że program nie zawiedzie Państwa oczekiwań, a wnioski z debat i dyskusji będą przydatne w codziennej pracy, zaś samo wydarzenie na długo zapisze się w Państwa pamięci.

Konferencja wpisuje się w cykl szkoleń lekarzy, koniecznych ze względu na demograficzne starzenie się populacji Polski, a jej uczestnicy otrzymają punkty edukacyjne.

Serdecznie zapraszamy!