5 lipca 2022

Technik RTG

 
Osoba kontaktowaUNIWERYSTECKIE CENTRUM STOMATOLOGICZNE GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO Sp. z o.o.
LokalizacjaTrójmiasto
Numer kontaktowy587270585
Adres emailbiuroucs@gumed.edu.pl
Poszukujemy technika RTG. Wymagane wykształcenie: ukończona szkoła kierunkowa lub studia medyczne ze specjalizacja w zakresie elektroradiologii, uzyskany dyplom technika medycznego w zakresie elektroradiologi. Wykonywanie prac w pracowniach badań radiologicznych i radiofizjograficznych, wykonywanie stomatologicznych badań diagnostyki obrazowej, umiejętność wykonywania zdjęć: wewnątrzustnych, panoramicznych, cefalometrycznych, CBCT, obsługa urządzeń i aparatów w pracowni, archiwizowanie badań diagnostycznych, dokonywanie wpisów dokumentujących wykonanie refundowanych badań RTG, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: biuroucs@gumed.edu.pl