17 lipca 2017

„Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji poszukuje kandydata na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa.

 
Osoba kontaktowa"Szpital Giżycki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji
LokalizacjaGiżycko
Numer kontaktowy87 429 66 10
Adres emailsekretariat@zozgiz.pl

Kandydat na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa „SZPITALA GIŻYCKIEGO” Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Giżycku winien spełnić następujące wymagania kwalifikacyjne:
– posiadać tytuł zawodowy lekarza
– tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
– prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
– posiadać co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie,
– pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w placówkach służby zdrowia.
Dodatkowe wymagania pożądane:
– znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,
– znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,
– umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem,
– kreatywność, samodzielność, komunikatywność,
– zdolności menedżerskie.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.zoz.giz.pl zakładka praca-ogłoszenia.
Forma zatrudnienia, wynagrodzenie oraz pozostałe warunki umowy do uzgodnienia.