20 czerwca 2022

Profesor uczelni/profesor dydaktyczny

 
Osoba kontaktowaWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
LokalizacjaGdańsk / zdalnie: miejsce zamieszkania
Numer kontaktowy58 522 75 08
Adres emailbiurodziekana@wsb.gda.pl
W związku z rozwojem naszej uczelni poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko: Profesor Uczelni/Profesor dydaktyczny Miejsce pracy: stacjonarnie: Gdańsk/ zdalnie: miejsce zamieszkania Główne zadania realizowane na stanowisku: prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Dietetyka (m.in. Kliniczny Zarys Chorób) prowadzonych na Wydziale Zdrowia WSB Gdańsk; zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 240 godzin; terminowe opracowanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów oraz zatwierdzenie ich według procedur; przygotowywanie pomocy dydaktycznych, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych; prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze określonym w Zarządzeniu Dziekana; prowadzenie dokumentacji dydaktycznej; udział w egzaminach; podnoszenie swoich kwalifikacji merytorycznych i dydaktycznych w tym aktywne uczestnictwo w kursach, organizowanych przez Uczelnię; przygotowanie kursu do prowadzonego przedmiotu na platformie Moodle, doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia, monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury zalecanej na prowadzonym, składanie materiału bibliograficznego do biblioteki WSB. Zakres obowiązków organizacyjnych : korzystania ze służbowej poczty elektronicznej (WSB) w kontakcie ze studentami i pracownikami uczelni, uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp. praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych, współpraca ze wszystkimi działami w Uczelni pozostałe obowiązki dydaktyczne i organizacyjne wynikające z regulaminu uczelni oraz z indywidualnego przydziału obowiązków. Poszukiwane kompetencje: posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych/nauk o zdrowiu, preferowana specjalizacja w którymś z modułów: alergologia/diabetologia/endokrynologia/gastroenterologia/geriatria -choroby wewnętrzne, chirurgia (także dziecięca i plastyczna), pediatria, medycyna sportowa, patomorfologia; doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami; gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line; gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, gotowość do doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej; samodzielność, dobra organizacja pracy własnej; proaktywności inicjatywa. Oferujemy: praca hybrydowa, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności, ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni publicznych, możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń, udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Miejsce pracy: stacjonarnie: Gdańsk/ zdalnie: miejsce zamieszkania Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie do 30 sierpnia 2022r. Swoich aplikacji(CV) bezpośrednio przez adres mailowy: biurodziekana@wsb.gda.pl