20 czerwca 2022

Profesor uczelni/profesor dydaktyczny w obszarze dermatologia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna

 
Osoba kontaktowaWyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
LokalizacjaMiejsce pracy: stacjonarnie: Gdańsk/ zdalnie: miejsce zamieszkania
Numer kontaktowy58 522 75 08
Adres emailbiurodziekana@wsb.gda.pl
W związku z rozwojem naszej uczelni poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko: Miejsce pracy: stacjonarnie: Gdańsk/ zdalnie: miejsce zamieszkania Profesor Uczelni/Profesor dydaktyczny w obszarze dermatologia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna • prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Kosmetologia (m.in. Dermatologia) prowadzonych na Wydziale Zdrowia WSB Gdańsk; • zrealizowanie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych w wysokości 240 godzin; • terminowe opracowanie szczegółowych programów (sylabusów) do prowadzonych przedmiotów oraz zatwierdzenie ich według procedur; • przygotowywanie pomocy dydaktycznych, skryptów, prezentacji multimedialnych i innych materiałów na potrzeby prowadzonych zajęć dydaktycznych; • prowadzenie konsultacji dla studentów w wymiarze określonym w Zarządzeniu Dziekana; • prowadzenie dokumentacji dydaktycznej; • udział w egzaminach; • podnoszenie swoich kwalifikacji merytorycznych i dydaktycznych w tym aktywne uczestnictwo w kursach, organizowanych przez Uczelnię; • przygotowanie kursu do prowadzonego przedmiotu na platformie Moodle, • doskonalenie form dydaktycznych i metod weryfikacji efektów kształcenia, • monitorowanie zasobów bibliotecznych w zakresie dostępności literatury zalecanej na prowadzonym, • składanie materiału bibliograficznego do biblioteki WSB. Zakres obowiązków organizacyjnych : • korzystania ze służbowej poczty elektronicznej (WSB) w kontakcie ze studentami i pracownikami uczelni, • uczestniczenie w pracach organizacyjnych tj. organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, kół naukowych itp. • praca w komisjach i zespołach uczelnianych, wydziałowych i innych, • współpraca ze wszystkimi działami w Uczelni • pozostałe obowiązki dydaktyczne i organizacyjne wynikające z regulaminu Uczelni oraz z indywidualnego przydziału obowiązków. Poszukiwane kompetencje: • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych; • doświadczenie w którymś z obszarów: dermatologia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna; • doświadczenie w prowadzeniu zajęć ze studentami; • gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem narzędzi on-line; • gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, • gotowość do doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki akademickiej; • samodzielność, dobra organizacja pracy własnej Oferujemy: • praca hybrydowa, • atrakcyjne wynagrodzenie, • możliwość rozwoju i doskonalenia umiejętności, • ciekawą i samodzielną pracę w największym polskim holdingu uczelni publicznych, • możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń, • udział w licznych projektach rozwojowych podnoszących kwalifikacje zawodowe. Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie do 30 sierpnia 2022r. Swoich aplikacji(CV)bezpośrednio przez adres mailowy: biurodziekana@wsb.gda.pl