19 września 2022

Ordynator SOR – Świecie

 
Osoba kontaktowaNowy Szpital Sp. z o.o.
LokalizacjaŚwiecie
Numer kontaktowy517369690
Adres emailhr@nowyszpital.pl
Opis stanowiska • Świadczenie usług w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w ramach kontraktu z NFZ – Pełnienie funkcji ordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. • Udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, aktualnej wiedzy medycznej oraz przepisami NFZ i Ministerstwa Zdrowia. • Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz obowiązującej sprawozdawczości medycznej zgodnie z przepisami o prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji medycznej, ustawą o ochronie danych osobowych. Wymagania • Specjalizacja w zakresie medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapia lub chorób wewnętrznych. • Umiejętności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą. • Prawo wykonywania zawodu. • Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie udzielania świadczeń medycznych. • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracującego zespołu, w tym doświadczenie w kierowaniu Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Oferujemy • Stabilne warunki zatrudnienia, • Możliwość pełnienia dyżurów, • Duże możliwości rozwoju zawodowego, • Wsparcie poszerzania kompetencji zawodowych. Kontakt Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: hr@nowyszpital.pl lub kontakt pod numer telefonu: 517369690.