10 października 2018

Ordynator Oddziału Położniczo – Ginekologicznego

 
Osoba kontaktowaRegionalny Szpital w Kołobrzegu
LokalizacjaKołobrzeg, Gdańsk, Koszalin, Szczecin
Numer kontaktowy94 35 30 355
Adres emailKarolina.Hulewicz@szpital.kolobrzeg.pl

OGŁOSZENIE
Dyrektor Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33
ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego

Kandydaci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011, Nr 151, poz. 896).

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają dokumenty do Dyrektora Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Kandydat na kopercie umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres
i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu”.

Dokumenty należy składać w terminie 10 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 11.10.2018 r. Miejsce składania ofert: siedziba Regionalnego Szpitala
w Kołobrzegu przy ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33, Dział Organizacyjno – Prawny, pok. nr 01, wysoki parter blok D przy wejściu głównym do Szpitala lub korespondencyjnie na adres:
Regionalny Szpital w Kołobrzegu, ul. ppor. E. Łopuskiego 31-33, 78-100 Kołobrzeg.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Regionalnego Szpitala
w Kołobrzegu.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 06.11.2018 r. godz. 11.30. Miejsce rozpatrzenia kandydatur: siedziba Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu przy ul.
ppor. E. Łopuskiego 31-33, sala konferencyjno – szkoleniowa ,,04”.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest na stronie internetowej Szpitala:

Konkurs na Ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego

Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. (94) 35 30 355 (Dział Organizacyjno-Prawny)
lub (94) 35 30 207 (Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – lek. Halina Olech).