7 lipca 2024

Obowiązkowa dokumentacja przy kontrakcie z NFZ

 
Numer kontaktowy723818969
Adres emailaandm.biuro@gmail.com
Podmiot leczniczy oraz indywidualne praktyki lekarskie wykonujące działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Funduszem na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach są obowiązane do posiadania wewnętrznego systemu, który składa się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy, w celu zapobieżenia wystąpieniu zdarzeń niepożądanych. Oferujemy Państwu dokumentację która spełnia ww wymogi