28 maja 2019

Młodsza pielęgniarka

 
Osoba kontaktowaZakład Karny Gdańsk - Przeróbka
LokalizacjaGdańsk
Numer kontaktowy58 766 93 08 (09,04)
Adres emailzk_gdansk_przerobka@sw.gov.pl

INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU

Dyrektor Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce informuje o możliwości podjęcia służby na stanowisku młodszej pielęgniarki Ambulatorium z Izbą Chorych.Służba w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym, w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności.
Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia lub posiadanych umiejętności: wykształcenie co najmniej średnie w zakresie pielęgniarstwa, aktualne prawo wykonywania zawodu.
Oferujemy:

 Stałą formę zatrudnienia
 Atrakcyjne uposażenie wypłacane z góry (na stanowisku mł. pielęgniarki wysokość uposażenia od 2900 złotych netto)
 Możliwości rozwoju zawodowego, szkolenia
 Nagrodę roczną, tzw. „trzynastą pensję” i nagrody jubileuszowe
 Coroczne dofinansowanie do wypoczynku
 Pomoc mieszkaniową
 Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie, tzw. „mundurówkę”
 Prawa emerytalne po 25 latach służby
Dokumenty można składać w przypadku ogłoszenia o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stronie https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-w-gdansku-przerobce
Informacje dotyczące zasad naboru można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie Zakładu Karnego w Gdańsku – Przeróbce (w kadrach) lub pod numerem telefonu: (58) 766 93 08 (09).
Szczegółowe informacje dotyczące postępowań kwalifikacyjnych można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Gdańsku ul. Kurkowa 12 w Gdańsku lub pod numerem telefonu:(58) 323 10 47. Dodatkowo pytania dotyczące naboru można wysyłać na adres e-mail: nabor_oisw_gdansk@sw.gov.pl