18 lutego 2021

Lekarz/lekarz z obowiązkami kierownika Oddziału Neurologii z pododdziałem udarowym

 
Osoba kontaktowa1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Lublinie - Filia Ełk
LokalizacjaEŁK
Numer kontaktowy87 621 99 28 lub 87 621 99 22 lub 534-326-062
Adres emailkadry@1wszk.elk.pl

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym
w godzinach podstawowej ordynacji od 7:30 do 15:30 oraz po godzinach podstawowej ordynacji od 15:30 do 7:30 dnia następnego w dni robocze, w godzinach 7:30-7:30
w niedziele, święta i w dni wolne od pracy oraz w Poradni Neurologicznej.
Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym posiada 20 łóżek, w tym 10 łóżek udarowych. W oddziale leczonych jest ponad 800 pacjentów w roku i obejmuje swoim zaopatrzeniem obszar o promieniu 50 km, w oddziale wykonywana jest diagnostyka (TK, MRI, EEG) patologii układu nerwowego m.in.: schorzenia kręgosłupa, padaczka, bóle głowy, nowotwory układu nerwowego, zespoły bólowe o typie neuralgii i inne. Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Neurochirurgii.
Wymagania:
• wykształcenie wyższe medyczne, specjalizacja z zakresu neurologii;
• umiejętność pracy w zespole/kierowania zespołem;
• wizja rozwoju/poszerzania spektrum działalności oddziału oraz poradni;
• dbałość o wysokie standardy medyczne;
• umiejętności interpersonalne i nastawienie na budowanie pozytywnej relacji z pacjentem;
• mile widziane umiejętności: elektrofizjologia, USG, USG Doppler naczyń, echokardiografia serca, toksyna botulinowa, biopsje, leczenie przewlekłych zespołów bólowych i inne.
Oferujemy:
• dowolną formę zatrudnienia w zależności od preferencji lekarza;
• płatny urlop w ramach umowy cywlino-prawnej
• możliwość dynamicznego rozwoju we współpracy z Oddziałem Neurochirurgii oraz Oddziałem Chirurgii Naczyniowej;
• przyjazne środowisko pracy w młodym zespole w spokojnej miejscowości.