28 stycznia 2020

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii oraz lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących specjalizować się w dziedzinie psychiatrii

 
Osoba kontaktowaSzpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
LokalizacjaStarogard Gdański
Numer kontaktowy585620600 wew. 2307
Adres emailg.lubinska@kocborowo.pl

Dyrekcja Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana
83-200 Starogard Gdański ul. Skarszewska 7

Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko:

lekarza specjalisty w dziedzinie:
• Psychiatrii

lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w dziedzinie:
• Psychiatrii

Jesteśmy elastyczni jeżeli chodzi o formę zatrudnienia: umowa o prace, umowa w ramach kontraktu, odbywanie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii zarówno w trybie rezydenckim jak i pozarezydenckim

Oferujemy korzystne warunki wynagrodzenia:

1. dla lekarzy specjalistów psychiatrów ok. 14000,-zł miesięcznie oraz dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia dyżurów medycznych – w ramach umowy na świadczenie usług medycznych z indywidualną praktyką lekarską,

2. dla lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w zakresie psychiatrii w trybie pozarezydenckim ok. 10000,-zł oraz dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia dyżurów medycznych – w ramach umowy na świadczenie usług medycznych z indywidualną praktyką lekarską

3. dla lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących się specjalizować w zakresie psychiatrii w trybie rezydenckim dodatkowo oferujemy premię oraz ryczałt zwrotu kosztów dojazdu

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala pokój nr 4, telefonicznie z-ca dyrektora ds. lecznictwa – 58 5620600 wew. 2337, kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi 58 5620600 wew. 2307, e-mail g.lubinska@kocborowo.pl

Kandydatów zainteresowanych udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o takiej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława w Starogardzie Gdańskim . Jednocześnie oświadczam, iż przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie”.