4 lutego 2019

Lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej lub lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej

 
Osoba kontaktowaWojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, Ameryka 21, 11-015 Olsztynek
LokalizacjaOlsztynek koło Olsztyna
Numer kontaktowy(089) 519 48 11/21 lub 502 675 375
Adres emailm.ksiazek@ameryka.com.pl

Zatrudnimy lekarza specjalistę REHABILITACJI medycznej lub lekarza w trakcie specjalizacji lub zainteresowanego zdobyciem specjalizacji z rehabilitacji medycznej w systemie rezydenckim lub poza systemem rezydenckim w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

– W przypadku lekarza specjalisty możliwość objęcia stanowiska Z-cy Kierownika Oddziału Rehabilitacyjnego.
Szpital pokrywa koszty szkoleń oraz kursów.