14 września 2017

Lekarz ze spe­cja­li­za­cją trans­fu­zjo­lo­gii kli­nicz­nej

 
Osoba kontaktowaRe­gio­nal­ne Centrum Kr­wio­daw­stwa i Kr­wio­lecz­nic­twa im. Jana Pawła II w Słupsku
LokalizacjaSłupsk
Numer kontaktowy59 842 20 21
Adres emailkadry@krwiodawstwo.slupsk.pl

Re­gio­nal­ne Centrum Kr­wio­daw­stwa i Kr­wio­lecz­nic­twa im. Jana Pawła II w Słupsku zatrudni na sta­no­wi­sko: Lekarz ze spe­cja­li­za­cją trans­fu­zjo­lo­gii kli­nicz­nej, oferujemy atrak­cyj­ne warunki finansowe,